White vinder genopførelsen af Vig Hallen

Fredag den 30. august 2013 blev kontrakten om totalrådgivning for genopførelse af en ny sportshal i Vig og renovering af den eksisterende svømmehal underskrevet.

White vandt opgaven i en tilbudskonkurrence inkl. skitseprojekt. 5 teams deltog i konkurrencen, hvor et enigt byggeudvalg valgte White arkitekter, der på opgaven er sammen med Schou-Birkendorf Arkitekter ApS og ingeniørfirmaet Lyngkilde A/S. Efter at Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov og administrerende direktør i White arkitekter A/S, Frans Andersen, havde underskrevet aftalen gennemgik Lars Rath, der er arkitekt på opgaven, forslaget til hallens indretning og sammenhængen med den eksisterende svømmehal, der samtidig renoveres som en del af projektet.

 (1920x1200)

Projektet

Det arkitektoniske hovedgreb udspringer direkte af ønsket om en klar og stærk identitetsskabende karakter for den nye Vig Hal. Fra den store forplads skabes der en ny synlig glasindgang i to etager kombineret med en klar, afgrænset bygningskrop, som bygger videre på de eksisterende forhold, der er med til at sikre et præcist og nutidig formsprog. En ny sportshal kobler sig nænsomt på indgangspartiet og forener den visuelle opfattelse af et aktiv sportsliv. Foyer/café er ”hjerterummet” i hele projektet og er omdrejningspunktet for al visuel kontakt og oplevelser til de aktive sportsudøvere. Dette enkle hovedgreb formidler alle ønsker og tanker om et socialt samlingspunkt og ikke mindst en funktionel arkitektur.

 (1920x1200)

Skitseoplægget skal præsenteres på et borgermøde torsdag den 19. september kl. 19 i Vig forsamlingshus. Her har borgere mulighed for at komme med input til skitsen, der efterfølgende konkretiseres og korrigeres og prioriteres af bygherrerådgiver og byggeudvalg.

vighallen01.jpg