White med i SKI-rammeaftaler

White har vundet tilbud om at komme med i SKI-rammeaftalerne.
Rammeaftalerne kan benyttes af alle statslige myndigheder, kommuner, regioner, selvejende og halvoffentlige organisationer. De forventes at træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2013 og løber i en 4-årig periode.

White er med på følgende delaftaler på Sjælland:

Institutioner og beboelse, delaftale 4A

Administration og kultur, delaftale 3A

Sundhed, forskning og undervisning, delaftale 2A

Læs mere om rammeaftalerne her