White arkitekter til C40 Cities Mayors Summit i Mexico

Når der i denne uge er C40 Mayors Summit i Mexico, skal Mikkel Thams Olsen fra danske White arkitekter med den danske delegation afsted for at inspirere verdens byer til, hvordan de lokalt kan håndtere nogle af de problemer, som følger af klimaforandringer, urbanisering, globalisering og en aldrende befolkning. Med sig har han en konkret løsning på hvordan forstaden i fremtiden kan danne fundament for en mere bæredygtig livsstil og lette presset på byernes vækstcentre gennem fortætning og demokratisering. Nedenfor fortæller Mikkel Thams Olsen, arkitekt og projektleder om vores deltagelse ved arrangementet og om de budskaber vi vi sprede.

licitationen

Hvad skal White arkitekter på C40 Mayors Summit i Mexico?

Ideen med Whites deltagelse ved C40 Mayors Summit er at præsentere værktøjer til løsning af nogle af verdens byers sværeste udfordringer. White er inviteret af Nordic Innovation for præsentere konkurrenceforslaget ’Eyes of Runavik’, som White vandt Nordic Built Cities Challenge på Færøerne med. Det er et innovativt og bæredygtigt boligprojekt som samtidigt er markedsnært og skalerbart så tilgangen bag det kan overtages og appliceres på byudviklingen verden over. Med præsentationen af dette projekt vil vi inspirere verdens beslutningstagere og byudviklere, og vise dem, hvordan de kan gå foran i den grønne omstilling. Og vi håber samtidigt at promovere Danmark som en ’front runner’ med hensyn til bæredygtig byudvikling.

Hvad er så Whites besked til verdens byudviklere?

Vores besked til verdens borgmestre er egentlig, at de skal huske at fortætning og demokratisering ikke skal være forbeholdt bycentrene. I hele verden snakker man utroligt meget om at vi skal genopfinde måden vi bygger byer på. Vi skal bo tættere, vi skal bo grønnere og vi skal have adgang til det offentlige rum. Men der er et stort fokus på bykernerne og mangler ideer til hvordan udvikling og fortætning overføres til forstæderne, hvor vi bliver ved med at tænke og bygge på den samme gamle måde.

Forstæderne har potentiale for at mindske presset på bycentrene. Tænk hvis vi kunne gøre forstaden ’hip’ igen, så folk hellere ville bo der end i bycentrene?

Forstaden, som man traditionelt har skabt den, har dårlig udnyttelse af pladsen og en høj grad af privatisering af rummet, favorisering af biltrafik over mere bæredygtige transportformer og et lavt niveau af den selvgroede, autentiske natur, som vel egentlig skulle være attraktionen i forstaden. Man udnytter derfor ikke i tilstrækkelig grad det potentiale der ligger i at bygge på sociale bæredygtige elementer som tæthed, fællesskaber, nære byrum og naboskaber som vi ellers fremelsker i bycentrene.

Hvis ikke vi begynder at tænke nyt i forstaden og i det hele taget uden for bycentrene risikerer vi at fastholde forstaden som ”sovebyer” i stedet for at bygge det sociale engagement og følelsen af det ’nære’, som mange unge, ressourcestærke familier tiltrækkes af.

Og det er ’Eyes of Runavk’ opskriften på, hvordan man gør?

Vores projekt i Runavik præsenterer en løsning på en del centrale problemstillinger om fortætning og nytænkning af boformer som i det projekt er løst ud fra nogle lokale betingelser som klima, bygningskultur og landskab. Vi er inviteret til konferencen i Mexico, fordi vi ud over at vinde konkurrencen på Færøerne også var en af de tre vindere af den samlede NBCC konkurrence, der bl.a. vurderer projekterne ud fra et eksportpotentiale. Så tanken er, at mange af de værktøjer og værdiskabelser, der hviler på et nordisk fundament og nogle lokale betingelser, skal kunne overføres til lignende problemstillinger rundt omkring i verden. Man har ganske enkelt set, at projektets ideer kan være med til at generere en helt ny måde at tænke forstad på.

Projektet viser en metode for at skabe attraktive, bæredygtige familieboliger, hvor drømmen om at bo i mødet mellem natur og bekvemmelighed mødes. Mere konkret er der tale om en arkitektonisk løsning, hvor 100 familieboliger placeres meget tæt sammen i 5 ’øjne’ på en stejl bjergskråning i et meget karakteristisk landskab på en måde, så mest muligt af den eksisterende natur efterlades intakt. Der indføres omfattende stisystemer, som skaber tættere kontakt til den eksisterende by og den vilde natur – så man kan komme rundt til fods, og sidst men ikke mindst skabes afskærmede gårdrum, med milde mikroklimaer, hvor uderummet deles mellem beboerne i et dynamisk, socialt rum – lidt ligesom i de gårde vi kende fra karrébyen i København.

Så White mener, at verdens byer skal bygge ringformede boligområder på deres bjergskråninger?

’Eyes of Runavik’ er en typologi, som passer til nogle kontekster. ’Øjnene’ fremkom som følge af, at vi havde at gøre med et klima og landskab som var meget råt, koldt og kuperet. Der var en vild natur, der skulle beskyttes og et behov for at afskærme for vinden, hvis vi ville skabe relationer mellem beboerne.

Men vores projekter ser selvfølgelig forskellige ud, afhængigt af betingelserne og stedet – formen følger konteksten. I projektet Ved Skoven, hvor vi skaber almene boliger i Allerød bygges der på et ryddet byggefelt, og projektet her handler således om at genskabe en selvgroet natur der smelter sammen med en eksisterende.

Men værdierne vi forsøger at skabe er basalt set de samme. Vi arbejder med at få forstaden til at levere på løftet om at tilbyde en tredje mulighed mellem tæt by og åbent landskab. Vi vil skabe bedre adgang til vild natur, vi vil opfordre til at lade bilen stå, vi vil skubbe folk tættere sammen, generere sociale relationer, udnytte pladsen og skabe en masse liv imellem husene.

Men hvis form følger konteksten, er ’Eyes of Runavik’ så bundet til Færøerne?

Ikke helt. Mange af ideerne er direkte skalérbare og eksporterbare til en lang række lande, hvor der er natur at passe på naturen, barskt klima og en eksisterende by at skabe forbindelser til. Vi har eksempelvis oplevet stor interesse for ’Eyes of Runavik’ fra sydkoreanske medier, som har bragt projektet i deres magasiner med opfordringer til offentlige bygherrer om at lade sig inspirere.

C40 Mayors Summit

C40 Mayors Summit er et af de ledende internationale fora for at fremme verdens byers rolle i addressering af klimaspørgsmål. Borgmestere fra 88 af verdens storbyer – herunder København, samt ledende navne inden for bæredygtig byudvikling, tekniske eksperter og internationale medier deltager og deler viden samt sætter dagsordenen for den globale urbane udvikling, hvor byerne går forrest i kampen for globale bæredygtighedstiltag.

White arkitekter præsenterer deres forslag på Nordic Builts event kl. 13 på C40 summit hvor også Københavns overborgmester Frank Jensen og Oslos byrådsleder Raymond Johansen er inviteret til paneldebat.

 

Kontakt:

Mikkel Thams Olsen, kreativ leder og projektleder, White arkitekter
kd.et1506203105ihw@s1506203105maht.1506203105lekki1506203105m1506203105
+45 60150660

 

Visualisering af: White arkitekter/Beauty and the Bit