White arkitekter ’københavnificerer’ Londons cykelkultur.

Med store investeringer har London til mål at fremme cykelkulturen i det hektiske byliv – men hvordan? En af de største udfordringer viser sig at være sikker og attraktiv cykelparkering. White arkitekter har derfor i samarbejde med Copenhagenize og bydelen Southwark, skabt et mere hjemligt miljø til cyklerne i Londons gader.

London har lavet store investeringer i cykelinfrastrukturen hen over de sidste ti år. Santanders cykeludlejning, cykelmotorveje, sikrere cykelstier og andre projekter vidner om en ivrig interesse for at dæmpe biltrafikken og fremme en sundere, mere bæredygtig, mere inkluderende og mere levende by.

Der er dog stadig langt endnu, hvis London skal have sine borgere til at vælge cyklen. Der er brug for inspiration og tanker udefra. Derfor har White arkitekter i København og London, i samarbejde med Copenhagenize, en gruppe specialister i cykelurbanisme, samt Borough of Southwark, en bydel i London, om at bringe den københavnske cykelånd byen. Med projektet ’Bike Homes’, vil White arkitekter sætte fokus på et overset problem – nemlig cykelparkering.

”Parallelt med de eksisterende programmer, som er under udvikling på tværs af London, vil vi specifikt fokusere på oprettelsen af en mere ’hjemlig’ cykelinfrastruktur. Der findes allerede utroligt mange steder at parkere sin cykel i bydelen Southwark, og man tror dermed, at så er jobbet om cykelparkering gjort. Men i mange tilfælde ligger disse steder langs store hovedveje, ved siden af skraldespande eller i mørke gyder, som virker utiltalende på befolkningen” – udtaler Scott Grbavac, arkitekt på White arkitekters københavnske kontor

’Bike Home’ installationen er en form for pilot-projekt, hvor White arkitekter etablerer nye’pop-up’-rum for cykler blandt eksisterende cykelfaciliteter. I udgangspunktet planlægges det at etablere lyse og venlige oplyste zoner, hvor cykler bliver fejret, og hvor folk føler sig komfortable ved at indtage dele af gader, som tidligere blev forsømt. Kunstneriske ’tæpper’, malet af forskellige designere og kunstnere fra lokalmiljøet, vil blive etableres under cykelstativerne. Lysekroner lavet af cykelkomponenter vil bidrage med lys, tryghed og sikkerhed, samt understrege hvor meget folk værdsætter deres cykler. Hævede møbler vil skabe rum for hvile og socialisering, hvor beplantninger vil hjælpe med at opbløde og opfriske bymiljøet.

”Frem for at forsøge at påvirke hele London med planlægning af brede strøg og infrastruktur, har vi valgt at kigge på, hvordan man med enkle greb kan skabe store forbedringer for cykelkulturen fra et mere lokalt og tilgængeligt perspektiv”, siger kreativ direktør i White arkitekter i København, Morten Vedelsbøl.

”Vi spurgte os selv, hvordan vi, som danske arkitekter med rødder i en stærk cykelkultur, kan bidrage til de allerede betydelige indsatser, som er lavet for at gøre London til et Cykelutopia, og vi besluttede at engagere det lokale nærmiljø og give cyklerne et ’hjem’. Vi håber derved at kunne opmuntre folk til en mere cykelorienteret livsstil; med større sikkerhed, større muligheder for bevægelse og bedre opbevaringsmuligheder, for derved at inspirere folk til at tage den aktive og sunde transportform til sig”, afslutter Vedelsbøl.

White arkitekter vil over de næste måneder etablere en kæde af unikke og forhåbentlig permanente Bike Homes i London, som beskytter cykler og fremmer en større ansvarlighed og tryghed i lokalmiljøet.

Hjemmeside:
www.white.dk

Pressekontakt:
Julie Mark
kd.e1506203381tihw@1506203381kram.1506203381eiluJ1506203381+45 61977923