Uddannelse.

Uanset om det drejer sig om den to-årige i børnehaven, eleven i folkeskolen eller forskeren på universitetet, så fungerer rigtigt udtænkte og udformede miljøer som en kraftig løftestang for kreativ tænkning og indlæring.

Hos White er vi overbevist om, at god arkitektur er en forudsætning for en høj uddannelseskvalitet på vores skoler. Vi tror desuden, at skolen og dens lokaler har mulighed for at spille en større rolle som samlingssted for viden, uddannelse, kultur og fritid i vores samfund.

Vi udformer alt lige fra børnehaver til store, komplekse helhedsplaner for skoler og universiteter. Vi skaber fremtidens undervisningsmiljøer, hvor rummene og arkitekturen understøtter den daglige undervisning og sikrer gode skolemiljøer med optimale muligheder for aktiviteter både ude og inde. Vi har en lang tradition i forbindelse med om- og udbygning af eksisterende skoler. Det bedste resultat opnår vi gennem en bred proces i tæt samarbejde med brugere og organisationer i en dialog, der skaber merværdi og medejerskab for de valgte løsninger. Bredden af specialister hos White gør, at vi kan skabe fremtidssikrede helhedsløsninger med stor værdi.