Parametrisk design.

Parametrisk design kombinerer matematisk tænkning med nye digitale værktøjer og selve designprocessen. Det giver mulighed for at analysere komplekse situationer, skabe nye arkitektoniske udtryk og rationelt fremstille former, som tidligere krævede stor håndværksmæssig dygtighed.