Byggeteknik og udbedring af byggeskader.

På alle vores afdelinger har vi et bredt udbud af kompetencer indenfor miljø og god byggeskik. Vi ved, hvor vigtigt det er at forstå og respektere de bygningsfysiske forhold, særligt for at undgå problemer med fugt i konstruktioner og et dårligt indeklima.

Vi har gennemført en lang række energirenoveringer af etageboliger og har medarbejdere med særlig erfaring og viden om skimmelsvamp og risiko for pcb og asbest.

Brug af et stigende antal nye materialer i byggeriet har gjort et- og femårseftersyn vigtigere end nogensinde før. Vi har et nært samarbejde med Byggeskadefonden og har for dem, såvel som for offentlige og private bygningsejere, udført en lang række eftersyn. Et bygningseftersyn består typisk i en systematisk, byggeteknisk gennemgang med det formål at beskrive og vurdere byggeriets tilstand og herunder registrere svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil.

For mere information kontakt vores
Bæredygtighedschef Charlotte Falstrup
Mobil: +45 20 51 46 06
kd.et1506203742ihw@p1506203742urtsl1506203742af.et1506203742tolra1506203742hc1506203742