Kontorer.

I dag sker der en fortætning af vores bykerner, og mange kontorejendomme har behov for at blive opgraderet til nye behov.

 Med den rette udformning kan moderne kontormiljøer gøre byen levende og danne rammer for menneskers udvikling. Hos White har vi lang erfaring med projektering af såvel nye som tilpasning af eksisterende kontorejendomme.

Hos White arbejder vi med såvel nye kontorbyggerier som ombygning af ældre kontorejendomme på centrale placeringer. Vores mange specialister gør det muligt for os at arbejde med helheder og skabe fleksible, kreative arbejdsmiljøer i bygninger, hvor der stilles høje krav. På denne måde opnår vi resultater, der også er til fordel for kommende generationer – økonomisk, socialt og miljømæssigt.