Mere om indretning.

Hos White arbejder vi i tværfaglige teams for at skabe miljøer og rumindretninger med gennembearbejdet funktion, ergonomi og udformning. Gennem et tæt samarbejde mellem vores kompetencer inden for indretningsarkitektur, produktformgivning og lysdesign former vi miljøer med en tydelig karakter.

Vores koncepter skal vejlede og efter ønske bidrage til forandring af organisationer. Derfor involverer vi alle, som påvirkes af projektet og sørger for, at de rette spørgsmål stilles i tide. I nært samarbejde med brugerne skaber vi engagement og velforankrede mål. Vi har bred erfaring med at udforme og planlægge indretning af kontorer, hoteller, restauranter, butikker, hospitaler, skoler, biblioteker og udstillinger. Ved at inddrage de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af vores projekter tilfører vi projekterne værdi for mange, både nu og i fremtiden.