WhiteMove Projektweb.

WhiteMove projektweb er opbygget omkring en letforståelig og intuitiv brugerflade som giver en ligetil tilgang til de primære formål med adgang og overblik over dokumenter på en byggesag.

WhiteMove giver brugerne et unikt overblik over adgangsforhold og brugerinteraktion som sikrer den fornødne tryghed for alle tilknyttede parter og dokumenterer samtlige bevægelser, som også er tilgængelige i dataudtræk ved afslutning af projektet.

WhiteMove adskiller sig fra traditionelle projektwebløsninger ved ikke at være låst til filnavne, men bruger metadata som omdrejningspunkt for dokumenterne, hvorved filnavngivningsproblematikker ikke bliver en hæmsko i projekternes brug af kommunikationsværktøjet.

WhiteMove projektweb benyttes ikke alene af White selv, for også andre af landets store rådgivningsvirksomheder og bygherrer har valgt at benytte vores unikke tilgang til projektweb i forbindelse med projektering, udbud, udførelse og aflevering.