IKT-ledelse.

Vores IKT-ledere bistår projekterne med kommunikation, klassifikation, bygningsmodelstrukturering, udbud og indsamling af data for aflevering og drift & vedligehold.

IKT-lederen bistår ved valg og opsætning af projektweb samt udbudsportaler, sikrer formater og strukturerer egenskabsdata i de objektbaserede BIM-modeller for understøttelse af de digitale processer. Klassifikation som grundpillen for koordineringen mellem arealer, byggeobjekter, beskrivelser, tilbudslister og mangellister er ligeledes et væsentligt indsatsområde for Whites IKT- ledere. IKT-ledelsen kan også bistå med IKT-tekster til kontraktgrundlag, udbudsbreve og byggesagsbeskrivelser for at sikre et holdbart fundament for den digitale overdragelse mellem aktører. Kvalitetssikring af bygningsmodeller og dataudtræk er også en naturlig opgave for Whites IKT-ledere, som derved sikrer projekternes digitale konsistens og leverancer i byggefaserne. I White benyttes i vid udstrækning brancheanerkendte standarder som bips IKT-specifikationer, beskrivelsessystem, opmålingsregler og klassifikation som grundlag for de projektspecifikke tiltag på byggesagerne, og vores IKT-ledere er parate med rådgivning i værditilførsel i form af simulering eller verificering af BIM-modeller.

White arbejder for, og støtter op omkring nationale og internationale standarder og målsætninger indenfor digitalisering – og sidder i udvalg, styregrupper mv. i blandt andet bips, Cuneco, SBi, Danske Ark, FRI, BuildingSmart og OpenBIM.