Handel, kultur & fritid.

Handel

Styrken i vores byer ligger i deres myriader af mødesteder, og et attraktivt handelsliv er en selvfølgelig del af denne tiltrækningskraft. Mange bykerner har dog brug for at blive gjort mere vitale for fuldt ud at kunne tilbyde et konkurrencedygtigt og atraktivt handelsudbud. Områdets unikke forudsætninger skal udnyttes, og kvaliteterne skal forædles i samarbejde med handelslivets krav til tilgængelighed, funktionelle lokaler og spændende udformning.

Vores evne til at skabe succesrige handelsområder er opnået via en lang erfaring med byplanlægning, udformning af butiksejendomme og miljøarbejde. Gennem et tæt samarbejde med kunder, brugere og andre interessenter udformer vi butiksmiljøer, som er bæredygtige på lang sigt – både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Kultur & fritid

At tegne et bibliotek, et koncerthus eller en udstillingsbygning handler om at udforme rum til stærke udtryk. For os handler kultur om vores egen kreativitet, men også om at formidle andre skabende menneskers udtryk. Kulturbygninger formidler oplevelser på alle plan. De er aktive led mellem mennesker og viden, mellem natur og kultur.

Hos White arbejder vi med et bredt spektrum af opgaver indenfor kultursektoren – fra byggeprojekter til indretning. Vi har desuden projekteret et antal naturcentre i Danmark og Sverige – fra Geomuseum Faxe og Vattenrikets hus i Kristianstad i syd til verdensnaturarven Höga Kusten i nord.