Planarbejde.

Vores lange erfaring gør, at vi tidligt kan stille de spørgsmål, der medvirker til en gennemsigtig og konsekvent planproces. Gennem dialog skaber vi en integreret planproces, som giver det bedste resultatet for hvert enkelt projekt. Ved hjælp af vores store netværk, byplanlæggere og landskabsarkitekter kan vi tilføre den relevante specialistviden på det rette tidspunkt i planprocessen.

For at skabe bæredygtige bymiljøer er det nødvendigt at tage hensyn til planlægningsspørgsmål, såsom tæthed, bykvalitet, adgang til den kollektive trafik, infrastruktur og service. White er førende i Sverige inden for certificering af bydele, og har certificerede BREEAM Communities bedømmere i Stockholm, Göteborg og Malmö. Vi tilbyder procesledelse, strategisk rådgivning og bæredygtighedsprogrammer til områder og bydele. Vores specialister foretager vurderinger af klimatilpasningstiltag samt miljøkonsekvensbeskrivelser og behovsvurderinger.