Byudvikling.

Vi arbejder for en integreret byplanlægning i et nært samarbejde mellem kommuner, interessenter og andre, der vil medvirke til at udvikle byen. For os begynder processen med at definere de bærende visioner og værdier. Hos White har vi kompetencen til at videreudvikle disse til konkrete forslag. Arbejdet er interaktivt med tegninger, analyser og prognoser vedrørende fx tilgængelighed og social integration. Et bredt og fuldspektret afsæt er vejen til et godt slutresultat.

Med en kerne af arkitekter, landskabsarkitekter og miljøspecialister samt antropologisk og kulturgeografisk ekspertise skaber vi teams alt efter opgaven. Vi arbejder med alt fra udvikling af regioner, byer og byområder til ejendomsudvikling i bymæssig sammenhæng. Vi udarbejder program- og plangrundlag til fx lokalplaner, detailplaner og ejendomsudviklingsplaner og gennemfører analyser for kommuner og private bygningsejere.