Bygherrerådgivning.

Bygherrerådgivning, fleksibel rådgivning tilpasset opgavens karakter

Som bygherrerådgiver er vi bygherrens fortrolige sparrings- og samarbejdspartner. Ved at stille de rigtige spørgsmål definerer vi et fælles målbillede og skaber grundlag for løsninger, som er bæredygtige – både nu og i fremtiden. Som bygherrerådgiver styrer vi omfanget, tiden og økonomien gennem hele projektet, altid ud fra bygherrens særlige forudsætninger.
Vi varetager bygherrens interesser og forpligtigelse og sikrer, at de opstillede forventninger og mål opnås.

Vi kan bl.a. yde rådgivning indenfor følgende områder:

– projektledelse
– planlægning og procesrådgivning
– projektudvikling
– varetagelse af bygherrens
forpligtigelser og interesser
– behovsanalyser
– miljøplanlægning
– facilitering af brugerprocesser
– udarbejdelse af beslutningsoplæg
– programmering og program-
udarbejdelse
– udbudsforretninger
– kontrahering og aftaleindgåelse
– overvågning af kvalitet, økonomi og tid under opgaveforløb
– bygherretilsyn

Vi lægger vægt på at sikre en smidig og ukompliceret proces under opgaveløsningen bl.a. via en entydig og hensigtsmæssig ansvarsfordeling mellem opgavens parter og formidling af samarbejdet imellem disse.

Vores bygherrerådgivning er præget af alsidighed og fleksibilitet, og bygherrerådgivningen kan afhængig af opgavens karakter løses multidisciplinært via inddragelse af specialister fra Whites øvrige afdelinger.