Mere om BIM.

I vores BIM-projekter arbejder vi ud fra princippet om at gøre det rigtigt fra begyndelsen, både med hensyn til struktur og informationsleverancer. Vi ser formgivning som en del af BIM-processen og arbejder med modelintegreret verificering af bæredygtigheden, budgettet og planen. Hos White arbejder vi proaktivt med at udarbejde og sikre informationsleverancer, budgetter og tidsplaner. White tilbyder de fleste BIM-relaterede tjenester i projektet, eksempelvis rådgivning i BIM-spørgsmål, billeder, fælles kontrol, kollisionskontroller, mængdeudtagning, integreret miljø- og energisimulering samt beregninger. Alle vores tjenester sigter mod en optimering af projektets livscyklusomkostning ud fra krav og behov.

Seneste nyheder