Infrastruktur.

Den fremtidige udformning af vores byer vil i allerhøjeste grad blive påvirket af infrastrukturen. Hos White tager vi et helhedsgreb om udviklingen, og vores fokus ligger på samarbejdet mellem by-, infrastruktur- og trafikplanlægning. Det handler først og fremmest om sporbunden trafik, udvikling af stationsområder, nye rejsecentre, tunneler og broer.

Knudepunkter og rejsecentre er vigtige skæringspunkter, og de fungerer som naturlige mødesteder. For at få folk til at vælge den kollektive trafik skal stationsområder og trafikknudepunkter være rigtigt placeret, velintegrerede, attraktive, trygge og befolkede. For os er hvert infrastrukturprojekt en mulighed for at bidrage til en bæredygtig by – og samfundsudvikling.