Bygningseftersyn.

Brug af et stigende antal nye materialer i byggeriet har gjort et- og femårseftersyn vigtigere end nogensinde før. Vi har et nært samarbejde med Byggeskadefonden og har for dem, såvel som for offentlige og private bygningsejere udført en lang række eftersyn. Et bygningseftersyn består typisk i en systematisk, byggeteknisk gennemgang med det formål at beskrive og vurdere byggeriets tilstand og herunder registrere svigt og skader og om muligt belyse årsagerne hertil.

For specielt støttet boligbyggeri har vi endvidere foretaget førsyn i forbindelse med vurdering af bygningers egnethed til ombygning til almene boliger.

Vi råder over medarbejdere med stor erfaring på området og har optimale forudsætninger for at planlægge og udføre bygningseftersyn og førsyn, foretage risikovurderinger samt på basis heraf etablere et fyldestgørende og operationelt beslutningsgrundlag for den videre proces.

For at sikre, at vores kompetencer hele tiden opdateres og videreudvikles, følger vi Byggeskadefondens informationsmøder og holder os løbende ajour med ny relevant byggeteknisk viden samt supplerer med fornøden videreuddannelse på området.