Boligrenovering.

En af de nye udfordringer, vi står over for, er at forny den eksisterende boligmasse. At renovere boligblokke og gårdmiljøer kræver respekt for de mennesker, der bor på stedet, det kræver viden om menneskets behov og drømme. Samtidig er det nød¬vendigt at være både nytænkende og rationel. Da økonomispørgsmål er en væsentlig del af helheden, skal funktion, design og teknik prioriteres højt uden at gå på kompromis med de menneskelige værdier. Hos White arbejder vi mod fælles formulerede mål, der sikrer beboernes aktive medvirken. Vi sikrer en dialog, der skaber merværdi og medejerskab for de valgte løsninger.

Vi har hos White arbejdet med boligrenovering i mere end 40 år, og vi har herved opbygget stor erfaring i håndtering i alle de processer, der indgår i er renoveringsforløb. Mange opgaver er løst for boligselskaber, hvor vi har bistået i forbindelse med udarbejdelse af materiale til kommunal støttesagsbehandling, ligesom vi har løst en del opgaver i samarbejde med Landsbyggefonden.

Hos White har vi medarbejdere med stor byggeteknisk indsigt, bl.a. opnået gennem vores mangeårige arbejde for Byggeskadefonden.