Ældrecentre.

At bygge optimale boliger til ældre og plejekrævende fordrer stor indsigt i og viden om menneskets behov og drømme. Hvilke ønsker har man fx selv til den ”sidste” bolig eller til de rammer, der skal omgive én, hvis man invalideres? Vi vil bygge boliger, der giver et anstændigt ophold eller en værdig afslutning på livet; boliger med mennesket i centrum. Samtidig sikrer vi, at rammerne også er velfungerende som arbejdsplads for personalet.

Vi skaber bebyggelser, der både tager hensyn til krav om hygiejne, funktion og sikkerhed, fungerer som en optimal arbejdsplads og samtidig værner om de ældre og plejekrævendes trivsel og velvære.
Det kan være en kompliceret proces at nå frem til en god helhedsløsning, hvad enten det drejer sig om nybygning eller ombygning til ændret anvendelse af allerede eksisterende bygninger. Denne proces kræver vurdering og afvejning af en lang række forhold og muligheder, ligesom den kræver kreativitet og nytænkning.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde med bygherre og brugere under processen, og møder opgaverne med lydhørhed og indlevelse, således at alle relevante målsætninger, idéer og funktionelle hensyn så vidt muligt indarbejdes i løsningen af opgaverne.