Rejsegilde på renoveringen af Elkærparken

D. 20. september holdes der rejsegilde i rækkehusbebyggelsen Elkærparken i Tune, hvor White er totalrådgiver på en gennemgribende tag- og facaderenovering. Opgaven startede som et projekt, hvor de oprindelige materialer og overflader skulle renoveres eller udskiftes, men ændrede sig undervejs til en helt ny helhedsløsning, som løfter bebyggelsen både visuelt, socialt og energimæssigt.

De 214 rækkehuse, som er bygget i 1970’erne, led under en del problemer med bl.a. kolde gavle, utætte vinduer og nedbrydning af murværket. Samtidig var den eksisterende arkitektur præget af nogle meget lukkede indgangsfacader med bitte små vinduer på 1. sal og fremstod temmelig monotone. Da White vandt opgaven, så de bl.a. muligheden for at ændre den planlagte omfugning af det eksisterende murværk til en komplet efterisolering og pudsning af facaderne, hvilket åbnede en hel række nye muligheder.

 (1920x1200)
Før renoveringen

”Opgaven ændrede karakter fra en vedligeholdelse af de eksisterende forhold til en komplet nytænkning af hele facadeudtrykket, med nye farver og mursten, markering af de enkelte rækkehuse, udvidede vinduer og en energimæssig helhedsløsning, der virkelig vil nedbringe varmeudgiften og højne komforten for beboerne. ” siger sagsarkitekt Thomas Jørgensen fra White arkitekter.

 (1920x1200)
Efter renoveringen – flere rækkehuse står næsten færdige

Til rejsegildet d. 20 september vil der være mulighed for at anskue hele byggeprocessen, idet der både vil være rækkehuse, som næsten er helt færdige og andre, som kun lige er påbegyndt. Man vil derfor tydeligt kunne opleve både ’før’ og ’efter’. Bl.a. vil man kunne fornemme, hvordan bebyggelsens fire gårde kommer til at fremstå i hver sin farve, og også hvordan hvert enkelt rækkehus adskiller sig fra naboen med en mindre nuanceforskel. ”Gennem renoveringen er anonymiteten brudt, så boligerne fremstår mere individuelle og åbne” udtaler Thomas Jørgensen.

 (1920x1200)
De fire gårde fremstår i hver sin farve

Rejsegildet er en fest for håndværkerne men bliver, hos Elkærparken, samtidig en midtvejsfest for beboerne.

For mere information:
Thomas Jørgensen, arkitekt ved White, tlf. 33 32 44 91

elkaer03.jpg