Gå tilbage

Bebyggelsen som er fra 1970 består af 12 boligblokke i 4 etager samt tagetager. Hver blok rummer 4 trappeopgange. Byggeriet var noget slidt og levede langt fra op til nutidig isoleringsstandard. Desuden var der mange steder problemer med træk og skimmelsvamp pga kuldebroer i byggeriet. Projektet blev vundet i totalentreprisekonkurrence.

Facaderne er ved renoveringen bragt op til de nutidige krav til isolering og tæthed, de er forsynet med nye træaluvinduer med lavenergiruder. Alle eksisterende altaner er lukket med foldeglas og nogle boliger er forsynet med nye udenpåliggende altaner.

De nye facader er udført med murede stueetager, mens de øvre etager er beklædt med lakerede alusandwichplader. Ved renoveringen er de grundlæggende træk i bygningernes arkitektur blevet fremhævet, men samtidig er der tilføjet en lethed og venlig elegance til byggeriet.

De nye facader er artikuleret og opdelt i afsnit, der opbryder det før meget monotone udtryk. De enkelte facadepaneler er monteret i en forkskudt rytme med varierende pladebredder, der visuelt binder de lange bygninger sammen i længderetningen.

Farverne på facaderne varierer i små nuancer og tilføjer en fin tekstur og et nuanceret spil til facaden.

I konkretiseringsfasen blev der foretaget en tæt dialog med repræsentanter for beboerne for at sikre og imødekomme at deres behov blev opfyldt. Endvidere blev projektet udarbejdet i et tværfagligt samarbejde på projektkontor i selve bebyggelsen, med tæt kontakt til beboere og ejendomskontor.

Ud over de markante nedbringelser af energiforbruget som renoveringen i sig selv medfører, rummer konkurrenceforslaget flere spændende miljømæssige forslag, herunder opstilling af 12 minivindmøller, opstilling af udelamper med solceller, etablering af solvarmeanlæg på tagene og forslag til yderligere reduktion af kuldebroer mm.

Vildtbanegården, etape 2

  • Kunde: Det Sociale Boligselskab af 21. jan. 1946
  • Projektstart/slut: 2009-2011
  • Færdigt: 2011
  • Areal: 27.500 m² - facadeareal
  • By: Ishøj
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen
  • Bæredygtighed: Materialerne er valgt udfra et perspektiv om en lang livscyklus og genanvendelighed
  • Energioptimering: Ny klimaskærm, nye lavenergi vinduer og døre, glasinddækkede altaner

Typer af byggeri

Lignende projekter