Gå tilbage

I perioden 2009-2010 udarbejdede White en helhedsplan/udviklingsplan for Universitetshospitalet i Linköping i samarbejde med repræsentanter for Landstingets ejendomsafdeling.

Den strategiske plan viste bl.a. mulighederne for at udvide området med nye bygninger, hvilket giver mulighed for et bedre flow og bedre relationer mellem de forskellige afdelinger.

Sengepladserne er koncentreret omkring de centrale dele af hospitalet. Som en pulsåre skabes et nyt gangforløb gennem hovedbygningen, der forbinder den nordlige og sydlige indgang.

Projektet omfatter som før 600 sengepladser, men alle hospitalsindlæggelser kan nu foregå i enkeltværelser. Hele den bymæssige struktur omkring hospitalet omdannes og integreres i bymiljøet.

Den nye nordlige indgang vender ud mod et nyt centralt torv, med holdepladser til offentlig transport, af- og påsætningssteder og direkte adgang til et nyt parkeringshus, hvilket giver forbedrede adgangsforhold/tilgængeligehed og god brugervenlig orientering.

Akutmodtagelsen har fået en ny placering, med egen tilkørselsvej, og direkte forbindelse via elevator til en ny helikopterlandingsplads på taget, hvilket forbedrer både effektivitet og sikkerhed.

Et projektteam, bestående af arkitekter og bygningskonstruktører fra Whites kontor i Stockholm og Linköping, projekterer i øjeblikket de nye bygninger i overensstemmelse med det oprindelige forslag.

Projektet omfatter udbygninger af ”hovedblokken” på i alt ca. 65.000 m². Første etape forventes ibrugtaget i løbet af 2015.

Udvidelsen af Universitetshospitalet i Linköping omfatter bl.a. en ny akutmodtagelse, fødeafdeling, neonatalafdeling, intensivafdeling, sengeafsnit og modtagelser og ambulatorier, samt en ny ambulancehal og en helikopterlandingsplads.

I forbindelse med den nye hospitalsentré etableres også uddannelseslokaler til universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Universitetshospitalet i Linköping

 • Kunde: Landstinget i Östergötland gennem FMcentrum
 • Projektstart/slut: 2009-2015
 • Færdigt: 2015
 • Areal: 65.000 m²
 • Lejligheder / værelser: 600 sengepladser
 • Energiforbruget: Energibehovet til bygningsdrift skal være mindre end 50kWh/m² A-temp/år. Nybygningsdelen skal klassificeres efter svensk ”Miljöbyggnad” klass Guld.
 • By: Linköping
 • Photographer/Illustrator: White

Arbejdsgruppe

 • Linda Mattsson - ansvarig arkitekt
 • Eva Berg - ansvarig arkitekt
 • Gith Thellsén
 • Ulrika Romare
 • Susanne Klämfeldt
 • Agnete Klinkby Jensen
 • Emma Stridh
 • Henric Hammarslätt
 • Francesca Bianchi
 • Alexander Hägg
 • Åsa Carlestam
 • Fredrik Hennings
 • Anna-Karin Lisell Selling
 • Helen Biddle
 • Barbara Vogt
 • Karin Planting-Bergloo
 • Caroline Werner
 • Annika Jägevall
 • Renato Adriasola Orellana
 • Pilvi Vanamo
 • Helena Polgård
 • Caroline Varnauskas
 • Marie-Louise Greger
 • Sofie Hardmark
 • Gustav Söderberg Röstlund
 • Rebecca Rubin
 • Karl Brodefors
 • Thomas Peinert
 • Ola Lindblad
 • Henrik Magnusson
 • Anna Graaf
 • Anders Ekberg

Typer af byggeri

Lignende projekter