Gå tilbage

Etape 1
Den tidligere afdeling 100 samt øvrige sengeafsnit fra 1960’erne på Nakskov Sygehus er blevet forvandlet til moderne private lægekonsultationer for fremtidens praktiserende læger i Nakskov.

De tidligere sengeafsnit på anden, tredje og fjerde etage er blevet totalrenoveret (strippet helt ind til murværket) og dernæst indrettet til lægekonsultationer med tilhørende funktioner i form af laboratorier, depoter, møderum, venteværelser og personalefaciliteter mv.
Der er på hver af de tre etager blevet plads til seks private lægekonsultationer.
De 3 etager er i princippet indrettet ens, med mulighed for fleksibel anvendelse af rummene.

Både nu og i fremtiden er det vigtigt, at forskellige konstellationer af samarbejde kan etableres på hver etage.

Den nye indretning giver overskuelighed, lethed, lyse farver og meget dagslys.

Ny reception og sundhedsbutik
Herudover er stueetagen i bygning 12 indrettet til foyer med reception, sundhedsbutik og café, hvilket på sigt danner indgang, foyer og fordeling til hele Sunheds- og Akuthus Nakskov.

Etape 2 – visionsplan for Sundheds- og Akuthus Nakskov
I etape 2 står White for visionsplan/programoplæg til nedrivning, ombygning og nyindretning af dele af eksisterende Nakskov Sygehus.

Etape 2 vil omfatte indretning af lægevagt og akutfunktion/bil samt konsultationer og funktioner for bl.a. hjemmeplejeteam, skoletandpleje, alkohol- og misbrugs­behandling, genoptræning, fysioterapi, me­di­cinsk ambulatorium, røntgen, jor­de­moder, laboratorier mv. samt klinikfacilliteter med tilhørende møderum og kontorer for speciallæger som fx kiropraktorer og psykologer.

White arbejder som bygherrerådgiver i denne etape og står endvidere for nedrivningsarbejder samt klargøring af udenomsarealer til frasalg.

Sundheds- og Akuthus Nakskov

  • Kunde: Region Sjælland
  • Projektstart/slut: 2009-2012
  • Færdigt: 2012
  • Areal: Etape 1 - 2.200 m², Etape 2 - 6.450 m²
  • By: Nakskov
  • Photographer/Illustrator: White

Arbejdsgruppe

  • Jette Sandberg - Sagsarkitekt etape1
  • Michael Schou - IKT-ledelse
  • Ole Bjørnholt - Bygherrerådgiver

Typer af byggeri

Lignende projekter