Gå tilbage

På stamcellslaboratoriet håndteres og fry­ses stamceller, som skal anvendes til at helbrede bl.a. blod- eller tumorsygdomme. Den mest effektive måde at udvinde stamceller på er at isolere dem fra navlestrengsblod.

Stamcellerne skal opbe­vares i store frysere med flydende kulstof og der kræves velfungerende lokaler til den avancerede medicinske teknik. Udfordringerne ved projektet, udover kravet til hurtig levering, var mange. Der fandtes passende lokaler, men de var fejldisponerede og blev anvendt til andre aktiviteter. Lokalerne skulle fornyes uden at bygge til. Og derudover skulle gulvene kunne klare presset fra de 5 frysere på hver 1,5 ton.

Da White har stor erfaring med sygehusbyggeri forstod man hurtigt laboratoriets behov og beslutningsprocesser. Det tætte samarbejde mellem bygherrerådgi­ver, arkitekt og konstruktør muliggjorde en smidig process. For at være omkostnings­effektive tog man udganspunkt i bygning­ens eksisterende strukturer. På den måde undgik man udgifter til nye installationer og undgik udgravninger til fundamenter. Fx blev det ikke nødvendigt med forstærkning af gulvet under fryserne. Istedet satsede man på et nyt sterilrum og på renovering og ombyg­ning af eksisterende lokaler.

Byg­geriet blev planlagt så man forstyrrede igangværende aktiviteter mindst muligt. Hele projekteringen var præget af godt sam­arbejde og kreative problemløsninger, hvilket gjorde at stamcellelaboratoriet blev taget i brug til planlagt dato.

Stamcelleslaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssygehus

  • Projektstart/slut: 2008-2010
  • Færdigt: 2010
  • By: Göteborg

Typer af byggeri

Lignende projekter