Gå tilbage

Stockholm planlægger en udvidelse på boligområdet med 160.000 nye boliger frem mod 2030. Denne udfordring forudsætter en fortætning af byen, hvor forskellige kvarterer bindes sammen på en naturlig måde og grænserne mellem indre og ydre by mindskes. Söndra Skanstull er et område med unikke kvaliteter, som tilmed ligger inde med store uudnyttede områder. Området er derfor et strategisk sted at udvikle for at opnå en sammenhængende by – en promenadeby.

Billedet af dagens Skanstull er mangefacetteret, hvilket afspejler områdets kontraster. Her finder man Årstavikens promenadestrøg, det rige foreningsliv med dyrknings- , sejl- og sportsaktiviteter, kultur- og klubliv. På det øvre byniveau findes handel og liv med trange og overbelastede offentlige rum. De større barrierer er dannet af højdeforskellen og det tidligere spormiljø. Her findes et spændende, men også støjforstyrret brolandskab.

Vi vil skabe en levende og blandet by, som vokser ud af dagens Skanstull. En promenadevenlig, tryg og velsammenkædet by, som lever i samspil med naturen.

Der skabes nye torve og gågader, samt cykelmuligheder mellem bydelene ved et øst-vest tværgående gadestrøg under broen – diagonalt – fra det lavere kajniveau i øst til Ringvejen. Det indebærer nye skoleveje, samt nye ruter til grønne områder og sportspladser ved siden af den hårdt trafikbelastede Ringvej. Langs det tværgående strøg skabes et blandet kvarter på omkring 750 boliger, kontorer, hoteller med sport, handel, caféer og restauranter. Langs nordsiden bygges der til de eksisterende hoteller og Åhlénskvarteren med 5-7 etagers bygninger – den omgivende bydel Södermalm.

Langs den sydlige side tilføjes nye sports- og idrætsaktiviteter til Eriksdalsbadet og badmintonhallerne – indendørs og udendørs. Södra Skanstull skal være et idræts- og fritidscentrum, som knytter én til området omkring Globen og Tele2 Arena, knudepunktet for underholdning. Det kultur- og underholdningsliv som allerede finder sted her – i form af klubben Trädgården – finder fortsat sted under broen, hvor den udvikles. Der er således plads til en lavere og mere midlertidig arkitektur, som interagerer med det unikke brolandskab. Samtidig danner bydelen Skanstull en ny urban front mod Gullmarsplan og Årstavikensdalen. Bebyggelsens taglandskab følger landskabet og giver en terrasseret silhuet, der fremhæver Årstavikensdalen.

Sønder Skanstull, Stockholm

 • Kunde: Stockholm by
 • Projektstart/slut: 2016-2016
 • By: Stockholm
 • Photographer/Illustrator: White View

Arbejdsgruppe

 • Krister Lindstedt
 • Rebecca Rubin
 • Jens Rasmus Andersson
 • Ivar Suneson
 • Ulrika Stenkula
 • Elin Henriksson
 • Oskar Nordquist

Typer af byggeri

Lignende projekter