Gå tilbage

Bebyggelsen omfatter 267 boliger fra 1970’erne fordelt på fire boligblokke i henholdsvis fire og otte etager. Renoveringen omfatter ny klimaskærm, nye altaner, renovering af installationer, samt forbedring af udearealer med bl.a. ny indretning og ny belysning. Derudover sammenlægges 12 1-rums boliger til 6 2-rumsboliger i 2 etager. Der etableres ballanceret ventilation og solceller.

Undervejs er projektet blevet udvidet til også at omfatte en komplet renovering og omlægning af udearealerne med henblik på etableringen af en ambitiøs plan for lokal afledning af regnvand på grunden (LAR). Yderligere er der, i samarbejde med nabobebyggelsen, Københavns Kommune og støttet af Landsbyggefonden, indarbejdet et infrastrukturprojekt som omfatter en styrkelse af de gennemgående stiarealer, og forbindelser så bebyggelsen kommer til at åbne sig mod omverdenen og blive del af lokalområdet.

Facaderne beklædes med skærmtegl med et relief som er specielt udviklet til dette projekt. Dette relief vil resultere i en levende facade der vil skifte karakter i forskellige belysninger. Vinduerne fremhæves af markante hvide indramninger der optimerer lysindfaldet i boligerne og skaber yderligere dybde i facaderne.

Projektet er blevet udviklet og tilpasset i et engageret og frugtbart samarbejde med byggeudvalget og beboerne. Undervejs i projektet er der blevet udført mockupper af altan- og foldedøre som har dannet baggrund for levende diskusioner og optimeringer af projektet.

Sjælør Boulevard – Almene boliger

  • Kunde: KAB
  • Projektstart/slut: 2013
  • Lejligheder / værelser: 267 lejligheder
  • By: Valby, København
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen

Typer af byggeri

Lignende projekter