Gå tilbage

Intentionen var at skabe et miljø, der fremmer patientens helbredelse og hjælper denne på vej tilbage til hverdagslivet. Arbejdsmiljøet skal være roligt og sikkert for de ansatte og støtte en integreret arbejdsgang. Der skal være plads til deltagelse og interaktion for de pårørende og besøgende.

Det udendørs miljø og landskabet er et centralt udgangspunkt i vores forslag. Bygningen designes som en række frie enheder i det bølgende slettelandskab. Disse tydelige huskroppe afgrænser og definerer en generøs fælles gårdhave. En forbindelsesgang kobler anlæggets forskellige dele sammen og former gårdhaven til et sikkert og trygt sted for både patienter og personale. Via forbindelsesgangen kan man vælge at flytte sig mellem aktiviteter og bygningsdele inde og udendørs.

Bygningskroppenes retvinklede form optager retningen fra den nærliggende bebyggelse. Tagformerne forstærker deres kompakte, prismatiske karakter. Udformningen som frie enheder giver tilstrækkelig facadelængde for rummene, men også en lille skala, hvor bygningerne følger det kuperede landskab på skråningen.

De enkelte afdelinger er placeret solitært og adskilt ud mod landskabet, mens administrationen og de mere udadvendte funktioner vender sig mod ankomstsiden og byen med en tydelig entré.

Hver afdeling har sin egen beskyttede og lædannende gårdhave. En tilkoblet vinterhave forlænger sæsonen og kan om sommeren åbnes ud mod gården. På afstand minder vinterhaven om et drivhus i landskabet, der ved aftenstid lyses op inde fra afdelingerne.

Retspsykiatrisk anlæg i Trelleborg – konkurrenceforslag

  • Kunde: Region Skåne
  • Projektstart/slut: 2012-2012
  • Færdigt: 2012
  • Areal: 12.000 m²
  • By: Trelleborg

Ekspertiseområder

Typer af byggeri

Lignende projekter