Gå tilbage

Whites opgave er at udvikle og gennemføre projektet fra programfasen til huset står færdigt i tæt dialog med brugerne og entreprenøren. Opgaven som udføres i samarbejde med Arkitektkontoret Agnete Ljungberg, omfatter en om- og tilbygning af Klas Anshelms Regionshus fra 1968.

Projektets udfordring er finde en løsning, der både skaber en moderne psykia­tribygning, der klarer kravene til en nutidig psykiatrisk pleje og samtidigt fører den gamle bygnings karakter med fine detaljer og fornemmelse for materialer videre.

Løsningen bliver en helt ny planløsning med moderne teknik, forbedret klimaskal og en tilbygning med højere loftshøjder i boligerne. Den færdige bygning klarer de nutidige energikrav og vil få et godt indeklima.

En fin kvalitet ved det eksisterende hus er smalle, lyse bygningskroppe, placeret omkring grønne gårdrum. Dette tema bliver gentaget i tilbygningen, hvor udkig til og færden på stedets udearealer bliver en central del af det helbredende miljø. En ny hovedentré tager imod patienter, besøgende og personale i et samlende rum – en vinterhave – ved en af gårdene. Nye kommunikationsveje skaber god orientering og ro, hvor offentlig bevægelse sepereres fra plejedelen.

Patientafsnittene skal opleves som lyse og åbne. Der gøres en stor indsats for at designe afdelinger og patientrum i en skala, hvor patienten føler sig hjemme og hvorfra patienten gradvist kan udvide sin sfære.

Psykiatrisk Klinik i Lund

  • Kunde: Wihlborgs Fastigheter AB
  • Projektstart/slut: 2010-2012
  • Færdigt: 2013
  • Areal: Ombygning 17.000 m², tilbygning 13.000 m²
  • By: Lund
  • Photographer/Illustrator: White

Ekspertiseområder

Typer af byggeri

Lignende projekter