Gå tilbage

Årsagen til omstruktureringen var blandt andet, at de eksisterende klinikker var ved at være udtjente og utidsvarende med hensyn til udstyr og indretning, desuden ville muligheden for rekruttering af tandlæger til provinsen øges ved etablering af nye og tidsvarende klinikker.

Næstved Kommune besluttede, derfor, at de daværende 9 små filialklinikker og en centralklinik, skulle ændres til to distriktsklinikker, som er blevet opført ved henholdsvis Digtervejsskolen i Næstved og Holmegaardskolen i Fensmark samt en udvidelse af den eksisterende centralklinik på Parkvej i Næstved.
De nye klinikker er moderne, lyse og indbydende med alle moderne faciliteter, der sikrer bedst mulig behandling af alle børn og unge. Tandplejen i Næstved omfatter samtidigt Omsorgstandplejen og Specialtandplejen. Klinikkerne er udstyret med moderne teknologi og IT.

Alle tre klinikker er for at tilpasse sig arkitekturen på de eksisterende skoler, opført i gule tegl helt eller delvist med flade tage.

På klinikken ved Holmegaardskolen opdeles bygningen i to afsnit af en høj bygningsdel. Indgang og venteareal er placeret i den høje bygning. Mod øst ligger personaleområdet, og mod vest er klinikkerne placeret.

Da bygningskroppen med personaleafsnittet er smallere end klinikafsnittet, er tagfladen trukket med ud og fremstår som solafskærmning ind mod kontor og reception.

Omstrukturering af tandplejen i Næstved

  • Kunde: Næstved Kommune
  • Projektstart/slut: 2009-2012
  • Færdigt: 2012
  • Areal: 1.952 m²
  • By: Næstved
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen
  • Bæredygtighed: Lavenergiklasse 1, mellem 66 og 95 m2 solceller pr. klinik

Nøgleord

Typer af byggeri

Lignende projekter