Gå tilbage

Den psykiatriske afdeling skal rumme i alt 115 sengepladser og fællesfunktioner, som skal have sin egen identitet og samtidig ind­byde til samarbejde med somatisk sygehus omkring behandling og patientforløb og endvidere udstråle oplevelsesrige omgivelser, fælles for patienter, pårørende og personale.

Dette samspil udfordres af den fysiske kobling på det eksisterende sygehus og ikke mindst af det spændende landskab, som den nye bygning indpasses i.

Hensigten er at skabe arkitektur, der understøtter patientens personlige tryghed og motivering for kontakt med omverdenen i løbet af sit behandlingsforløb.

Det nye psykiatriske sygehus er bygget op med 7 afsnit, der ligger som en fliget vifte omkring en hovedakse. Fra ankomstområde og kobling til somatisk sygehus forbinder hovedaksen de tre trafikcentre og indgange til de enkelte afsnit. I aksen bevæger man sig imellem reception, ambulatorium, café, modtagelse, aktivitetsrum, behandlerkontorer, autitorium og undervisning med kig til uderum og haver. Hovedaksen afsluttes i en sportshal og tagterrasse med udsigt over landskabet.

De 7 afnit udgør:
gerontoafsnit med særlige forhold til patienter med lavere mobilitet
børn & unge-afsnit (2 fløje med 10 og 9 sengepladser)
almen voksenafsnit, fem døgnafsnit á 16 sengepladser, heraf 2 pladser til bariatriske patienter

Sengeafsnittene består alle af 3 funktioner:
patientværelser, private rum med udsigt til mellemliggende haver
fællesarealer, ophold, køkken og terapi o.l. med adgang til gårdhaver/haver udenfor
personaleområder som ligger med overblik til alle afsnittets aktiviteter, patientværelser og indgang

Afsnittene er komprimeret, således at fællesfunktionerne fusionerer til et sammenhængende område, som underdeles af gårdhaverne. Denne komprimering be­virker en sammensmeltning af gang- og opholdsarealer, hvorved de aktive arealer øges og kan anvendes fleksibelt. Arealet beriges af både ind og udadvendte kig til grønne områder.

De enkelte afsnit skyder sig ud i mange retninger fra hovedaksen og er i princippet udformet efter samme koncept med 16 senge (BUP 9 og 10 senge) af hensyn til fleksibiliteten, men de vil opleves forskelligt i forhold til deres orientering og terrænniveau. Hvert niveau udformes omkring bygningerne som basis for de nærliggende uderums intime eller udadvendte karakter. Herved standardiseres anlægget af hensyn til bygbarhed, og samtidig tilføres stor varietet i orienteringen af den fligede struktur.

I indretningen af afsnittene lægges vægt på den samme hovedintention som i det offentlige område, nemlig overskuelighed og udsyn, men blot i mindre skala. Her danner de indvendige gårdhaver uderum, der kan differentieres til forskellige oplevelser og ophold/aktivitet sammen med de mere udadvendte grønne områder imellem og udenfor afsnittene.

De fysiske rammer skal integrere funktionelle krav, rummelige oplevelser og sanseindtryk. Arkitektur og landskab skal stimulere behandlingen med inddragelse af elemeneter som natur, farver, lys og udsigt.

Geronto-afsnit
Afsnittet er karakteriseret ved store rum, idet der skal tages hensyn til lavere mobilitet og patienternes hjælpemidler. Derfor er det vigtigt, at fællesarealerne indbyder til ophold på en måde så de opleves afslappende og rummelige for færdsel i afsnittet med de grønne gårde som omdrejningspunkt. Gårdrums-princippet er særlig velegnet til at overskue hele gang- og fællesarealet, og til at patienterne føler personalets nærhed ved visuel kontakt.

Børn & unge afsnit
Med den valgte struktur, hvor 2 fløje (10 og 9 sengepladser) skyder sig ud fra et centrum, er det muligt at separere afsnit til henholdsvis børn og unge, uden at personalet skal opdeles. I tæt tilknytning til afsnittet placeres terapimultirum med god plads til diverse aktiviteter. Udearealerne skal byde på faciliteter til fysisk udfoldelse som boldbaner, legepladser og ”vild” natur. Afsnittet ligger optimalt ved overgangen til somatisk sygehus for færdsel mellem skole og ambulatorium i Familiehuset.

Almen voksen afsnit
De fem døgnafsnit á 16 senge, heraf 2 pladser til bariatriske patienter, indrettes i princippet ens. Afsnittene disponeres med 2 gårdrum, der er omkranset af fællesarealer. Mellem gårdhaverne ligger afsnittets centrum, hvortil ophold/spiseplads og køkken samt terapi o.l. knyttes. Herfra er der adgang til både gårdhaver og terrasser/uderum til 2 sider. Afsnittets patientværelser grupperes i enheder á 2-4 senge, der hver især kan afgrænses med eget opholdsareal i forbindelse med skærmning.

Indenfor lægges op til differentierede rumlige indtryk som basis for sociale aktiviteter fra stille samtale, udviklingen af sociale færdigheder i terapeutiske miljøer, og til fysisk udfoldelse i sport og træning.

Personalets vagt/arbejdsstation og kontorer befinder sig tæt ved afsnittets indgang af hensyn til sammenhængen til og optimering af personaleområder i midteraksen. Endvidere giver bygningernes vifteform et godt udsyn til alle funktioner for personalet, således at det ikke er nødvendi gt at opdele vagten, selv om dele af patientområderne er skærmede. Afsnittene munder ud i en større terrasse med udsigt over det store landskab.

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa

 • Kunde: Region Syddanmark
 • Projektstart/slut: 2011-2013
 • Færdigt: 2015
 • Areal: 20.000 m²
 • Lejligheder / værelser: 115 sengepladser
 • By: Aabenraa
 • Photographer/Illustrator: Adam Mørk, luftfoto / Signe Find Larsen / DEVE, illustrationer
 • Bæredygtighed: Lavenergi, solceller, grønne tage

Arbejdsgruppe

 • Morten Vedelsbøl
 • Jette Sandberg
 • Abbas Fathi
 • Peter Houd
 • Trine Majgaard
 • Mikael Knudsen
 • Søren Ahrendt
 • Kim Franke
 • Anders Danø

Typer af byggeri

Lignende projekter