Gå tilbage

VORES VISION OF VÆRDIER

Mennesket i centrum

Vores vision for Nyt Hospital Hvidovre er skabt med patientens velbefindende i centrum. Patienten skal opleve et hospitalsmiljø, der imødekommer den enkeltes behov for lindring og kontrol. Dette er krumtappen i arkitekturens udfoldelse. Sanseindtryk, som lys, lyd og stoflighed, bearbejdes bevidst og afstemmes med den enkelte afdelings funktion og patientprofil.

Landskabets værdi og effekt

Vores ønske er et landskab med stor rumlig variation, præget af naturens egen orden. Den grønne struktur gennemløber bygningskomplekset på tværs og udvisker overgangen mellem inde og ude. Landskabets samspil med bygningerne er et bærende element. De grønne rum medvirker til en øget kontakt og tilgængelighed, som skal sikre et helende miljø og lette den intuitive orientering inde i bygningerne.

Faglig integritet og lokal stolthed

Nyt Hospital Hvidovre skal kunne ses. Punkter med nye, højere bygninger bør synliggøre hospitalet fra motorvejen og indfaldsvejene – Hvidovre er en destination. Ankomsten vil være nøje planlagt og orkestreret, støttet af entydig guidning, der understøtter wayfinding. Personalet kan koncentrere sig om deres kerneopgaver i et arbejdsmiljø der mindsker stress, og tiltrækker og fastholder medarbejdere.

Fleksibelt, bæredygtigt og fremtidssikret

Vores vision er et hospital, som er fremtidssikret, fordi vi har skabt et system af fleksible, modulære enheder, med nøje gennemtænkte dimensioner. Styrken er, at næsten alt kan udskiftes, og mange dele genbruges, uden at det bærende system påvirkes.

Afdelingerne vil altid kunne tilpasses den højeste medicinske og kliniske standard, og samtidig have en arkitektur, der modsætter sig monotoni, og arbejder bevidst med omgivelsernes indvirkning på menneskers velbefindende og helingsproces. Det er fleksibilitet og effektivitet med omsorg for den enkelte.

PROJEKTETS HOVEDIDÉ

I arbejdet med udvidelsen af Hvidovre Hospital har det været naturligt for os at behandle helhedsplanen og den aktuelle udvidelse med lige stor omhyggelighed. Begge er store og vigtige opgaver med forskellige fokuspunkter, men med en stor indbyrdes afhængighed. Vi skaber et holistisk greb om det samlede hospitalsområde med et stærkt koncept, der fungerer i alle stadier af hospitalets udbygning og revitalisering. Vi har lagt vægt på, at den nye ankomstbygning kan bære at stå alene, men at den også vil indgå naturligt i en eventuel fuld udbygning af hospitalet.

Udgangspunktet

Det oprindelige Hvidovre Hospital byggede på visionen om det lave hospital i tæt kontakt med naturen, og på motivet med en underliggende ‘plint’, der fik dagslys gennem grønne lysgårde, skåret ud i massivet. Alt sammen gode tanker, men desværre er det endt med et mørkt og fugtskadet hospital, der ikke har en særlig god kontakt til sine omgivelser.

Visionen

Vi ser til gengæld fremtiden for Hvidovre Hospital som lys og luftig, hvor patienter og personale omgives af grønne oplevelser, og hvor søer og vådområder er noget man har udenfor og ikke indenfor! Vi ser også en fremtid, hvor Hvidovre Hospital tør markere sig præcist i bybilledet, og med sine udearealer interagere positivt med den omkringliggende by. Patienten, men også personalet skal placeres i centrum for alle de overvejelser, der definerer strukturen fremadrettet på en måde, der tilgodeser nye teknologier og nye måder at arbejde på. En robust planlægningen, hvor drømmen om hospitalet i det grønne vækkes til live igen i mødet med nutidens sundhedsfaglighed.

Drømmen om ”hospitalet i det grønne” vækkes til live i en robust og fleksibel model, præget af nutidens sundhedsfaglige viden om det helende hospital.

Vi ønsker at bringe den grundlæggende drøm videre i mødet med stedet, volden og det horisontale landskab – lægge os til med respekt for det eksisterende, men også med overbevisningen om at mange ting skal gentænkes for at sikre et moderne og på alle leder velfungerende hospital.
Denne ambition har kort sagt været omdrejningspunktet for både vores nye ankomstbygning og den samlede helhedsplan.

Vitalisering af det eksisterende

Projektet er skabt gennem ambitionen om at det arkitektoniske grundlag, som vi vælger at bygge vores helhedsplan på vil resultere i en slags ‘arkitektonisk værktøjskasse’, som kan apteres det eksisterende under en fremtidig renovering. Vi ønsker på denne måde at slå en tone an i det nye, som kan sprede sig som et ekko til det gamle og give hele hospitalet et håb om fremtid med lys og luft i dialogen mellem bygning og landskab.

Nyt Hospital Hvidovre – Det grønne Delta

  • Kunde: Region Hovedstaden
  • Projektstart/slut: 2012-2013
  • Færdigt: 2013
  • By: København
  • Photographer/Illustrator: White

Typer af byggeri

Lignende projekter