Gå tilbage

Det nye børnesygehus på Östra Sygehus er en del af Sahlgrenska Universitetssygehus og omfatter nybygning på ca, 28.000 m² og ombygning på ca. 1.000 m².

Projektet omfatter et OP-afsnit med 7 OP-stuer, tilstødende UVA og et IVA-af­snit til 16 patienter bygget op omkring enkeltpatientrum med direkte forbindelse til overvågningsrum.

6 sengeafsnit planlægges til patientnær behandling, en arbejdsform, hvor ansatte arbejder i et team tæt på patienten. Patientrummene designes med mulighed for at de pårørende kan overnatte og deltage i dele af plejearbejdet.

Nyt Børnesygehus på Östra Sygehus, Sahlgrenska

  • Kunde: Regionservice
  • Projektstart/slut: 2010-2013
  • Færdigt: 2013
  • Areal: 10.700 m²
  • By: Göteborg
  • Photographer/Illustrator: White

Ekspertiseområder

Typer af byggeri

Lignende projekter