Gå tilbage

Byen Kiruna er ved at undergå en af de største bymæssige forandringer i vor tid; hele byen vil blive etapevis flyttet 3 km mod øst. Flytningen kræver omhyggelig strategisk planlægning og tæt samråd med hele samfundet for at udnytte en kollektiv hukommelse til at skabe en fælles vision for fremtiden.

Kiruna bliver nødt til at flytte, da et stort system af jernmalm udvindes ved Kirunavaara på den vestlige grænse af byen, hvilket forårsager deformation og nedsynkning, som snart vil nå byens kerne.

FLYTNING AF BYEN
Whites vision for omdannelsen af Kiruna vil finde sted i etaper. En række projekter vil tillade byen at “kravle” langs et nyt urbant bælte, som vil forbinde det centrale Kiruna til de nærliggende boligområder, lufthavnen og minen. Kirunas oprindelige karakter vil blive bevaret gennem genbrug af materialer fra nedrevne bygninger, samt ved bevaring af historiske og kulturelle betydningsfulde bygninger. Det gamle Kiruna vil gradvist blive udfaset, og når byen bliver mere levende længere mod øst, vil fællesskabet flytte.

EN ENESTÅENDE MULIGHED
Flytningen giver Kiruna en enestående mulighed for at omdanne sig til en mere miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig by. Den nye udvikling vil blive designet til en carbon neutral dagsorden. En tættere og mere intelligent byplan arrangeret med kulturelle faciliteter og nye mødepladser skaber rammerne for et bredt befolkningsgrundlag.

Kirunas klima og beliggenhed giver yderligere udfordringer. Med en placering 140 km nord for polarcirklen i det svenske Lapland, ligger Kiruna ekstremt afsides med et subarktisk klima, hvor solen aldrig går ned om sommeren og aldrig står op om vinteren, hvor temperaturen kan falde brat til -22 ° C. Den nye masterplan vil udnytte ressourcerne effektivt; overskudsvarmen, som minedriften genererer, skal sammen med vindkraft, anvendes til at producere energi. Infrastruktur vil blive genbrugt, hvormed  transport og affald reduceres.

DEN NYE PLAN
1. fase af masterplanen omfatter et nyt torv, som vil være hjemsted for Kirunas historiske klokketårn, samt det nye rejsecenter, lette forbindelser mellem gammelt og nyt, og det nye rådhus. Ydermere omfatter fase 1 et nyt bibliotek, swimmingpool, samt flytning af Kirunas historiske kirke. Ud fra det centrale torv og på hver side af den nuværende hovedfærdselsåre, Malmvägen, opføres nye boligområder, der strækker sig ud i det omkringliggende arktiske landskab, og giver byen en tæt kontakt til naturen.

BEBOERINVOLVERING
Flytningen har skabt en enorm udfordring, provokerende angst og forventning blandt borgerne i Kiruna. En løbende dialog mellem kommunen, masterplanners og beboerne er derfor også afgørende for en succesfuld transformation. Hvor den løbende dialog med borgerne vil blive gennemført via tre fora: Kiruna Dialogen: informerer om retningen for den langsigtede planlægning; Kiruna portalen: et fysisk og virtuelt mødested, der fremviser planen; Kiruna Biennalen: giver mulighed for, vha. udstillinger og begivenheder, at fortælle om Kirunas historie og give liv til de visioner, der former byen.

 

Kiruna

 • Kunde: Kiruna kommune
 • Projektstart/slut: 2012-2033
 • Færdigt: 2033
 • Photographer/Illustrator: White och Tegmark

Arbejdsgruppe

 • Krister Lindstedt - Process Leader and Lead Architect
 • Mikael Stenqvist - Lead Architect
 • Koen Kragting - Architect
 • Anna Edblom - Architect
 • Åsa Bjerndell - Architect
 • Sam Keshavarz - Landscape Architect
 • Viktoria Walldin - Social Anthropologist
 • Jan Wijkmark - Sustaniability, Biologist
 • Camilla Ottosson - Culture Geography
 • Linda Sofi Bäckstedt - Architect
 • Monica von Schmalensee
 • Erik Linn
 • Jan Anundi
 • Tobias Stenmark
 • Jan Perotti
 • Marja Lundgren
 • Erik Eriksson
 • Sara Grahn