Gå tilbage

I 2006 vandt White konkurrencen om formgivningen af det nye universitetshospital, White udførte efterfølgende forstudier, analyser og dispositionsforslag, samt udarbejdelse af program og udbudsmateriale. Nu er to af Sveriges førende arkitektkontor – White og Tengbom – gået sammen i et team, som fortsætter arbejdet med sygehuset.

Begge arkitektfirmaer har allerede tidligere været engageret i forskellige faser af projektet, der bygger på Whites vindende forslag fra 2006, men med bearbejdelser udført af Tengbom.

De målformuleringer der ligger til grund for arbejdet er gennemtænkte og relevante, og bygger på de mange forstudier og analyser.

Alt hænger nu sammen i en kompakt helhed. Udfordringen går på at finde fleksible løsninger, som ikke låser udnyttelsen af lokalerne, men gør det muligt at ændre funktionerne efter nye behov. NKS er designet med et miljø, hvor patientens komfort er i centrum, alle indlagte får enkeltstuer med eget bad og toilet, og med plads til de pårørende. Enkeltstuerne øger patientens privathed, tryghed og giver øget sikkerhed gennem mindsket smittespredning. Enkeltrummene giver også plads til patientcentreret pleje, hvor plejeteams med forskellige professioner samles omkring patienten.

Korridorerne er opdelt i offentlige og professionelle zoner, således at de indlagtes færdsel og sengetransporter er adskilt fra den mere offentlige færdsel.

Nya Karolinska Solna er et af Sveriges mest omfattende sygehusprojekter nogensinde og en afgørende satsning i virkeliggørelsen af visionen om Stockholm/Mälardalsregionen som verdens førende region indenfor life science.
Det nye universitetssygehus gennemføres i Offentlig Privat Samverkan (OPS) og designes til at kunne møde og efterkomme fremtidens krav til behandling – med øget fokus på patienten og højere patientsikkerhed.

ARKITEKTUREN
De høje hovedfacader beklædes med hvide klinker, der reflekterer lyset til omgivelserne, hvilket står i kontrast til de lavere bygninger. Teglbeklædte sorte bokse skyder sig ind i en toetagers høj ankomstzone, der henvender sig mod ankomsttorvet og kan indeholde butikker og mindre restauranter. Hovedindgangen byder de besøgende velkommen i en stor lys forhal. Materialerne i de offentlige miljøer er tidsløse; Natursten, glas, stål, med et strejf af lyst træværk i ask – antyder kvalitetsrig skandinavisk arkitektur. Koncept for farver og materialer er sammen med skiltning, belysning og kunstneriske udtryk et vigtigt redskab til at styrke orienteringen i det store bygningskompleks. Hver kerne har sin egen farve, der associerer med naturtemaet og årstidernes skiften.
Der er stor fokus på de ydre anlæg, især på det akademiske strøg, som danner det fælles parkområde mellem universitetets institutter og hospitalet.

Nya Karolinska Solna udformes til at opnå den højeste klasse i Miljöbyggnad og man går efter kategorien ”guld” for hele anlægget. Anlægget vil ydermere blive certficeret i forhold til LEED. Bygnigernes energiforbrug vil være 120 kWh/m2 år, et mere end halveret forbrug i forhold til i dag. Al energi skal være ”grøn” og komme fra vedvarende energikilder.

Nya Karolinska er det største BIM-projekt i Sverige.

Nya Karolinska Solna

  • Projektstart/slut: 2010-2018
  • Færdigt: 2018
  • By: Stockholm

Typer af byggeri

Lignende projekter