Gå tilbage

Nordskovskolen i Haslev på Sjælland var et typisk byggeri fra 70’erne. Skolen blev opført i 1974 i totalentreprise, et ucharmerende standardbyggeri med fladt tag. Netop taget skabte hurtigt problemer, og det medførte renovering med pladetag med hældning. Men redningsaktionen kom for sent. I 2002 kunne man ikke længere skjule sandheden. Skolen var kraftigt angrebet af skimmelsvamp, og både elever og personale havde store problemer med allergi og astma. Haslev byråd besluttede sig for at søsætte et projekt til løsning af situationen, dels ved nybyggeri, dels ved sanering og renovering af de eksisterende konstruktioner og materialer.

Der blev udarbejdet en helhedsplan for skolen. Det viste sig, at det meste af den måtte rives ned. Skolen blev strippet til benet. I princippet var det kun fundamentet og gulvet i stueplanet, der kunne bevares. Renoveringen skulle gennemføres i fire etaper, hvor klasseværelserne fik første prioritet. 4. etape omhandler renovering af idrætshal inkl. renovering og ombygning af omklædningsfaciliteter.

Med den velplanlagte renovering af Nordskovskolen er en utidssvarende og delvis sundhedsskadelig skole blevet forvandlet til en moderne skole, der lever op til både gældende byggetekniske krav og pædagogiske principper. Desuden er sammenhængen mellem lokalerne blevet mere dynamisk, taget er hævet til 3,5 meter, og lyset strømmer ind selv der, hvor det tidligere var mørkt – og fugtigt.

Der er opført nye klassefløje, ny administration, lærerværelse, en fagfløj med lokaler til bla. fysik, natur og teknik samt hjemmekundskab. Derudover er der opført nyt stort bibliotek samt en samlingssal indehodende pædagogisk servicecenter. Overordnet er den nye skole struktureret som den gamle med et gangstrøg, hvorpå de forskellige undervisningsbygninger kobler sig.

Det nye gangstrøg er oplevelsesrigt med siddeområder i flere niveauer, stor åbenhed mod alle klassefløjene, direkte adgang til det pædagogiske ser­vicecenter, der indgår som en del af den nye samlingssal. Ligeledes er der adgang til de kreative faglokaler og udgang til have- og legea­realer. Mod vest er der tæt på den nye administrationsbygning etableret en ny hovedindgang.

Brugernes indflydelse har været stor og naturlig under hele processen. Både lærere og det øvrige skolepersonale har været medvirkende i projektets udformning.

Nordskovskolen

  • Kunde: Faxe Kommune
  • Projektstart/slut: 2003-2008
  • Færdigt: 2008
  • Areal: 10.150 m2
  • Omkostninger: 127.5 mio. DKK inkl. moms
  • By: Haslev
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen

Arbejdsgruppe

  • Erik Weitemeyer

Nøgleord

Lignende projekter