Gå tilbage

Intentionen med projektet er at skabe tidssvarende faciliteter for patienter og personale. Samt at sikre en styrket rekruttering og fastholdelse af nøglepersonale. Og således opnå en styrkelse af Nykøbing Falster Sygehus som akutsygehus med ca. 255 sengepladser.

I februar 2014 blev visionerne for det fremtidige akutsygehus og dermed også helheds- og rokadeplanen taget op til revision af bygherre, for at sikre, at alle involverede parter i projektet kunne tilslutte sig delfaserne af visionen og helhedsplanen for Nykøbing Falster Akutsygehus.
Det er efterfølgende besluttet at opføre et nyt sengeafsnit (Bygning 16).

Bygning 16 placeres med hensyntagen til grundens eksisterende grønne haverum, som én samlet trebenet figur indeholdende nyt trafikcenter med trappe og elevatorkerne. Herved sikres et gennemkig imellem bygningerne til de grønne haverum og udsyn fra alle sengeafsnit til enten de grønne rekreative arealer og/eller sundet.

Det nye sengeafsnit opføres som udgangspunk med 2 færdigindrettede etager, en 3.etage som råhus, samt en kælderetage til teknik og sengevask. Niveau 1 indeholder 27 nye kardiologiske sengepladser Parterre indeholder et intensivafsnit med 10 sengepladser samt et afsnit for akut observation med 18 senge. I terrænniveau etableres en forbindelsesgang til den nye akutmodtagelse. Den nye bygning forberedes til at kunne udbygges med ekstra etager.

Under procesarbejdet har vi bevidst arbejdet med en brugerproces, der har til hovedformål at implementere de krav og ønsker, der
har været for både patienter, personale og pårørende. Økonomien på opgaven gør, at begrænsningens kunst også er et gennemgående tema i den samlede proces.

MANA ´s projekttype og -størrelse gør nybygningsdelen oplagt som emne for at teste kriterierne i den nye danske DGNB profil for hospitalsbyggeri. Med MANA som pilotprojekt vil Regionen være godt rustet til at vurdere den videre anvendelse af DGNB som værktøj, til at sikre den bæredygtige kvalitet på Regionens fremtidige hospitalsprojekter.

Præcertificeringen er valgt til og Regionen har som bygherre tilmeldt projektet og dermed indgået en formel aftale med DK-GBC. Projektet er registreret som pilotprojekt til hospitalskriteriernes pilotfase. Bygherren har valgt en auditor fra totalrådgiver, som i hele præcertificeringsforløbet bistår bygherren, og som sørger for kontakten til DK-GBC, samt indsamling og strukturering af nødvendig dokumentation.

Ud fra DGNB systemet vil der, indenfor følgende områder, fortsat og fremadrettet fokuseres på bl.a.:
– Miljømæssig kvalitet
– Økonomisk kvalitet
– Social kvalitet (arbejdsmiljø, indeklima mv)
– Teknisk kvalitet (klimaskærm, fugt, lyd mv)
– Kvalitet i processen

MANA – modernisering af Nykøbing Falster Akutsygehus

 • Kunde: Region Sjælland
 • Projektstart/slut: 2013-2017
 • Færdigt: 2017
 • Areal: ca. 7.000 m²
 • By: Nykøbing Falster
 • Photographer/Illustrator: White
 • DGNB-certificering: Præ-certificeret

Arbejdsgruppe

 • Anders Danø - Projektleder
 • Mette Boye Nielsen - Sagsarkitekt
 • Lene Christfort - DGNB auditor
 • Michael Schou - IKT-Leder
 • Heidi Holm Jensen - Ass. projektleder

Typer af byggeri

Lignende projekter