Gå tilbage

Opgaven
Ved Løvdalen Plejehjem er opført 40 nye plejeboliger.
De nye boliger er disponeret som et firelænget bygningsanlæg i 2 ens etager omkring et beskyttet gårdhavemiljø.
I tilknytning til de nye boliger er der lavet:
– Nyt centralkøkken
– Nye gangforbindelser og opholdsarealer
– Ny indkørselsvej, nyanlæg af have- og parkeringsarealer samt omlægning af nuværende parkerinspladser, overdækning af gårdhave.
Derudover bestod opgaven i at renovere og ombygge 70 utidssvarende boliger til 28 nye moderne plejeboliger, ægteparsboliger og nye venlige fælles opholdsstuer.

Det nye centralkøkken betjener dels Løvdalen Plejehjem og leverer dels mad ud af huset til ældre bosiddende i Frederiksværk Kommune.

På Løvdalen er ligeledes indrettet en ny fælles samlingssal i en tidligere gårdhave.

White arkitekter vandt rådgivningen som totalrådgiver efter et EU-udbud med et foreliggende byggeprogram.

Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af bygherrerådgiver, repræsentanter fra Frederiksværk kommune samt repræsentanter fra Løvdalen Plejehjem.

I tæt samarbejde med byggeudvalg blev der udarbejdet dispositionsforslag hvor principper og omfang for den nye boligindretning blev drøftet og bearbejdet. På samme måde blev alle input fra såvel ­brugere som fra os som rådgivere til den forholdsvis komplicerede ombyg­ning af den øvrige del af bygningsmassen, herunder centralkøkken og fællesområder drøftet og bearbejdet.

Efter gennemførelse af dispositionsforslaget blev projektforslaget bearbejdet, ligeledes i tæt samarbejde med byggeudvalget, således at alle nødvendige tilretninger og valg af materialer og overordnet gennemførelseslogistik blev drøftet og aftalt.
I denne fase blev byggebudget gennemgået og vedtaget og dannede således grundlag for udarbejdelse af skema A.

Efter godkendelse af projektforslaget med tilhørende skema A blev det egentlige for- og hovedprojekt bearbejdet og udsendt til prisberegning efter en afholdt prækvalifikation af de bydende. Efter afholdelse af licitation blev skema B udarbejdet, godkendt og byggeriet igangsat.

Byggeriet blev gennemført således at cirka halvdelen af plejeboligerne blev udført først for på denne måde at skabe en boligmæssig buffer i den periode, hvor de reste­rende boliger blev renoveret og ombygget. I den sidste del af byggefasen blev centralkøkkenet og den fælles samlingssal med aktivitetsområder færdiggjort inden den endelige aflevering.

Løvdalen Plejehjem

  • Kunde: Frederiksværk Kommune
  • Projektstart/slut: 2003-2006
  • Færdigt: 2006
  • Areal: Ombygning 3.150 m², nybyggeri 3.750 m²
  • Lejligheder / værelser: 68 nye plejeboliger
  • By: Frederiksværk
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen

Typer af byggeri

Lignende projekter