Gå tilbage

Rådhuset i Hvalsø er med sin placering meget eksponeret fra Holbækvej og de øvrige omgivelser. Bygningen fremtræder, efter senere udvidelser, som et samlet bygningskompleks; delvis udført i gule facadesten og med et rødt tegltag. Hvor to markante gavle og taghældningen giver Rådhuset tyngde og karakter.

En udvidelse af Rådhuset skal ikke nødvendigvis ”mime” det eksisterende bygningskompleks. Og med en placering ud mod Holbækvej har White arkitekter taget det æstetiske valgt at gå i en mere moderne retning.

Med en udvidelse på kun 550 m2 indbefatter Whites forslag en selvstændig bygningskrop, som vil komplimentere det eksisterende bygningsanlæg og naturlige terræn på en oplevelsesrig måde.

Den nye udvidelse vil stadig kunne kobles på den eksisterende gavl mod nord via en overdækket glasgang. Udvidelsen vil med sine foreslået runde hjørner tage imod omgivelserne med en stoflig blødhed, som byder alle velkommen.

Den optimale ”grønne” løsning synes i det grønne tag med sedum; et både bæredygtigt og æstetisk valg. Der vil umiddelbart være kig over tag fra Holbækvej. Den store gevinst ved at udforme den nye udvidelse med fladt grønt tag er, at det eksisterende Rådhus stadig vil være synligt med sin markante bygningskrop fra Holbækvej og det omgivende kulturlandskab.

Hvalsø Rådhus

  • Kunde: Lejre Kommune, Hvalsø
  • Projektstart/slut: 2013
  • Areal: Nybygning 550 m2 , Ombygning 4.300 m2
  • Omkostninger: 45.6 mio. inkl. moms
  • By: Lejre, Hvalsø
  • Photographer/Illustrator: White

Typer af byggeri

Lignende projekter