Gå tilbage

Mellem de to eksist. fløje, 1 og 2 er opført en ny bygning i 3 etager, i stueplan er der placeret triagefunktion. Triagen er bygget op omkring et venteområde/lounge, to samtale-/interviewrum, samt et arbejds¬rum for personalet. Alle rummene ligger i bygningens midte, flankeret af to gange, der afgrænser bygningsstrukturen med de eksisterende bygninger. Kendetegnende for triagen er den lange ekspeditionsdesk, der modtager patienterne. I mellembygningens nordlige del er opført venterområde til akutmodtagelse. 2. og 3. etage i bygningen er indrettet til undervisning og forskning samt personalefaciliteter.

Den ekst. fløj 1, er ombygget til nyt observa¬tionsafsnit, OBS med plads til 16 senge, fordelt på 5 to-sengsstuer og en observationsstue. To af sengestuerne er med forrum, og alle sengestuerne har toilet/bad. Observationsafsnittet har desuden to undersøgelses/behandlingsrum, fire rum med arbejdspladser, samt to enkeltmands¬kontorer. Der er indrettet en arbejdsstation til personalet med visuel kontakt til 6-sengsobservationsrummet. Derudover er der indrettet lokaler for lægevagten med tilhørende venteområde.

Ekst. fløj 2 er ombygget til traumemodtag usb/rum, undersøgelse, røntgen, laboratorium samt administration.

Rådgivningen har bl.a. omfattet planlægning og koordinering af brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af program samt traditionelt totalrådgivning inkl. planlægning af logistik.

Holbæk FAM – akutmodtagelse

  • Kunde: Region Sjælland
  • Projektstart/slut: 2009-2012
  • Færdigt: 2012
  • Areal: 2.500 m²
  • By: Holbæk
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen

Ekspertiseområder

Typer af byggeri

Lignende projekter