Gå tilbage

Akutmodtagelsen indrettes således, at der bliver entydighed i patientflowet uden uhensigtsmæssige kryds imellem patientkategorier. Fx patienter med mindre skader o.l. og patienter, som er svært tilskadekomne, og indbragt i ambulance.

For selvhenvendere etableres en let og overskuelig indgang fra øst, hvor triagen/ reception og lægevagten er den første kontakt. Patienter i ambulance ankommer til ambulancehallen mod syd, hvor der indenfor via triagen er direkte adgang til tre nye traumerum samt nærhed via traumegangen til de to eksisterende traumestuer. Hertil kommer en forsyningsgang i midten, som betjener birum og diverse leverancer til og fra afsnittet. Opdelingen vil gøre det let for patienter og personale at orientere sig.

Venterummet i det nuværende akutområde anvendes fremtidigt til patienter til røntgen og laboratorium.
I forbindelse med den ny triage etableres to venterum til henholdsvis Lægevagt og selvhenvendere – tæt ved modtagerum.

Triage og reception placeres som en fremskudt 2-delt skranke, hvor det er muligt at overskue indgang for de forskellige patientkategorier. Helt centralt i akutmodtagelsen etableres røntgenrummet, således at det kan betjene patientgrupperne uden at blande de forsk. kategorier.

I tæt sammenhæng med triagen lægges modtagerummene, som anvendes fleksibelt til både samtale, undersøgelse og behandling. Rummene kan desuden anvendes til kortvarig observation med monitorering, inden patienten sendes videre eller hjemsendes.

Hjørring FAM – ny akutmodtagelse

  • Kunde: Region Nordjylland
  • Projektstart/slut: 2010-2010
  • Færdigt: 2010
  • Areal: 3.580 m²
  • By: Hjørring
  • Photographer/Illustrator: White
  • Opgavetype: Projektkonkurrence, 2. præmie

Ekspertiseområder

Typer af byggeri

Lignende projekter