Gå tilbage

Kollegiet, der er opført i 1969, er en del af et større sammenhængende kompleks med ejerboliger og butik i stueetagen.
Det ligger tæt ved Herlev S-togsstation og fremstår med sine 6 etager, som en markant byg­ning i Herlev.

Som et led i at forbedre miljø og indeklima og samtidig gøre kollegiet til et sundere sted at bo, har det været naturligt for White at få fjernet asbest, PCB og bly fra de eksisterende konstruktioner.

Alle facader renoveres og energiop­timeres, med ny klimaskærm og udskiftning af vinduer og altandøre.
Facaderne får derved et mere moderne udtryk, men ændres med respekt for den oprindelige byg­ning. Der etableres endvidere en karnap for at give de fælles køkkener og opholdsrum mere volumen. Karnapperne udføres med store dagslysvinduer, der giver lys dybt ind i rummene. Karnapperne indrettes samtidig med store og arbejdsvenlige køkkener med et centralt placeret opholds-/spiseareal. Endvidere bliver taget renoveret/energioptimeret og elevatorerne renoveres samtidigt.

Indgangsarealerne moderniseres med nye overflader og øget dagslys. Fordelingsgangene totalrenoveres med nye døre til lejlig­hederne, samt nye overflader på gulve, vægge og lofter. Der er lagt stor vægt på at gøre gangene lyse og venlige med ekstra dagslys, ny lyssætning, fremhævning af de buede lofter samt dekorationsfelter på vægge og gulve.

Der bliver under processen løbende afholdt brugermøder, med deltagelse af byg­herre samt beboerrepræsentanter fra kollegiet.

Herlevkollegiet

  • Kunde: Herlevkollegiet v. KAB
  • Projektstart/slut: 2011-2013
  • Færdigt: 2013
  • Areal: 4.368 m²
  • By: Herlev
  • Photographer/Illustrator: White

Ekspertiseområder

Nøgleord

Typer af byggeri

Lignende projekter