Gå tilbage

En sammenlægning af Høje Gladsaxe og Marielyst Skole, har resulteret i en udbygning af Høje Gladsaxe Skole fra 3-5 spor for elever fra 0.-9. klassetrin + et specialafsnit for autister. Skolen vil efter ombygning få navnet Grønnemose Skole og vil fremstå som en profilskole med idræt og bevægelse som profil. Derfor er der også stor fokus på udearealerne, der indrettes med plads til mange sportsaktiviteter.

Opgaven omhandler bl.a. et omfattende bygningssyn med gennemgang af samtlige bygninger, som grundlag for digitalisering af de eksisterende forhold og belysning af projektets tilstand, omfang, funktion og fremtidige forhold.

I følge en tidligere udarbejdet helhedsplan skulle indskolingen ligge i en bygning i stor skala tæt på Høje Gladsaxe-komplekset, men White tog udgangspunkt i at det gamle 10. klassecenter, der er opført i mindre skala med direkte adgang til fine udearelaer, var et mere oplagt sted for indskolingen, så man valgte at tilføje disse ændringer til helhedsplanen og får nu en meget bedre løsning.

Den bevaringsværdige Marilyst Skole ombygges og omstruktureres til nyt uddannelses- og ungecenter. Ombygningen omfatter sammenlægning af klasseværelser til 10 store rum for 10. klasse på hver 70 m², udvidelse af eksisterende køkken til visuelt og transparent funktions- og undervisningskøkken, hvor man fra kantinen kan betragte aktiviteterne i køkkenet. Kantinen udvides og gøres mere luftig.
Wilhelm Lauritzens oprindelige hoved­indgang, var under en tidligere ombygning blevet sløjfet, men nu bliver den gen­etableret, så adgangen til hovedtrappen og kontakten til aulaen igen kommer til sin ret.

Der har været afholdt workshop som en del af processforløbet.

Gladsaxe Skoler

  • Kunde: Gladsaxe Kommune
  • Projektstart/slut: 2012-2014
  • Færdigt: 2014
  • Areal: Begge skoler 10.000 m²
  • By: Gladsaxe
  • Photographer/Illustrator: White

Nøgleord

Typer af byggeri

Lignende projekter