Gå tilbage

Bebyggelsen er placeret i et stort fælles haverum og er disponeret som 6 punkthuse i 2½ og 3½ etager indeholdende i alt 32 boliger. Bebyggelsen fremstår som et funkisbyggeri med et tidløst formsprog, der skaber balance mellem villaens og
etageboligens skala.

Bygningerne adskilles fra hinanden visuelt ved hjælp af spring i facader samt forskellige adgangsforhold og henvendelse. Alle bygninger har indeliggende altaner med brystningsmur som del af facaden – heraf er nogle rundede og andre rette for at understrege forskelligheden.

Det eksisterende haverum bevares i så stor udstrækning som muligt og udgør en åben grøn parkstruktur, som åbner sig mellem bygningskroppene, haverummet vil opleves i lokalområdet.

Bygningernes materialevalg er som følger:
– facader fremstår med lys, pudset
overflade.
– vinduer og udvendige døre udføres som hårdttræspartier.
– taget udføres som fladt tag, hvor mur-
krone fremstår med zinkinddækning,
og tagflade udføres med tagpapdække.

Boligerne, som udføres både i 1 og 2
etager, varierer i størrelse mellem 90
og 180 m²

Den Franske Have

 • Kunde: Rosenvængets Allé v. H.H. Kondrup
 • Projektstart/slut: 2004-2009
 • Færdigt: 2009
 • Areal: 4.094 m2
 • Lejligheder / værelser: 32
 • Omkostninger: 112 mio. DDK inkl moms
 • By: København
 • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen – White

Ekspertiseområder

Arbejdsgruppe

 • Martin Münter - Sagsarkitekt
 • Peter Houd

Nøgleord

Lignende projekter