Gå tilbage

Cirkelhuset omfatter ca. 130 boliger og udgør ca. 11.710 m². Cirkelhuset sammenfatter karré- og rækkehustypologien i en sammenhængende cirkulær bygningskrop, som med sin form danner et støjafskærmet indre gårdrum.

Cirkelhusets form giver ikke kun mening i forhold til at danne et støjbeskyt­tet gårdrum, men også i forhold til at skabe en arkitektonisk flot og klar overgang imellem beboelsesområderne, de rekreative områder, erhversområdet og det kommende stationsområde.

Miljøtiltag

Boligerne opføres som lavenergibyggeri med højere krav end lavenergiklasse 2015
Der etableres endvidere 40 m² solceller. Byggeriet er optimeret til lavt energiforbrug, med selvstændig ventilations/varmegenvindingsanlæg i hver lejlighed, og isoleringen er optimeret.

Der vil i forbindelse med anlæggelse af det grønne parkeringsareal og gårdrummene blive anlagt regnvandshaver til opsamling og nedsivning af regnvandet. Der foretages alle nødvendige tekniske installationer for genanvendelse af regnvandet.

Cirkelhuset

  • Kunde: Lejerbo
  • Projektstart/slut: 2010-2014
  • Færdigt: 2014
  • Areal: 11.710 m²
  • Lejligheder / værelser: 130
  • Energiforbruget: Lavenergi 2015
  • By: Køge
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen

Arbejdsgruppe

  • Mikael Knudsen - Byggeleder
  • Samarbejdspartnere: Arkitekt BSAA, BSAA Urbanlab, AMBO-Byg & Rådgivning, Enemærke & Petersen a/s, Rambøll

Nøgleord

Typer af byggeri

Lignende projekter