Gå tilbage

Plejecentret er opført som et u-formet tredelt anlæg omkring en central ankomstplads.

Det centrale fælleshus er opført i 1 etage, flankeret af 2 boligfløje i 2 etager. Boligfløjene rummer i alt 50 almene plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Plejecentret er opført som lavenergiklasse 1 med anvendelse af både solfanger- og solcelleanlæg og med sedumtage på dele af bygningen
.
Tilknytningen til det eksisterende Nordvanggård og det tilhørende kloster har været afgørende for disponeringen og udformningen af arkitekturen i projektet

De eksisterende bygninger er meget karaktergivende for området, der har en helt særlig atmosfære, som knytter sig tæt til de gamle hvidpudsede bygninger, kirken, gårdspladsen, haverummene og parken. Det har været formålet med det nye plejeboligcenter, at bygge videre på de rumlige, bygningsmæssige, landskabelige og menneskelige kvaliteter, der allerede var til stede.

Den nye arkitektur føjer sig således til den eksisterende med en overordnet rumlig og materialemæssig sammenhæng og med en planløsning, der på optimal måde indfrier de funktionelle krav og udnytter områdets kvaliteter og smukke udsigtsmuligheder. Der er ligeledes lagt stor vægt på, at alle boliger vender mod øst eller vest for at få bedst mulige solforhold for den enkelte bolig.

“Jeg synes, det er det flotteste plejecenter, jeg nogensinde har set. Det er perfekt tilpasset lokalområdet med det gamle kloster som nærmeste nabo, og materialerne er af meget fin kvalitet. Arkitekten kan være meget stolt af sit projekt, og vi er meget glade for det endelige resultat,” siger Hanne Bartholdy, leder af Bistrupvang.

Bistrupvang – nyt plejeboligcenter

  • Kunde: Rudersdal Kommune
  • Projektstart/slut: 2010-2012
  • Færdigt: 2012
  • Areal: 4.400 m²
  • Lejligheder / værelser: 50 plejeboliger
  • Energiforbruget: Lavenergi
  • By: Birkerød
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen - White
  • Miljøtiltag: Lavenergiklasse 1, med solfanger- og solcelleanlæg

Typer af byggeri

Lignende projekter