Gå tilbage

For 4 år siden blev man mødt af et meget trist syn, når man besøgte Askerødbebyggelsen, boligblokkene var i dårlig stand med anløbne facader, utætte tagterrasser og utidssvarende badeværelser og installationer. En omfattende renovering har genskabt det oprindelige Askerød, men nu i en moderniseret udgave, med nye altaner, badeværelser og friarealer.

Askerødbebyggelsen i Greve er en utraditionel boligbebyggelse fra 1973, som består af 722 boliger fordelt på 57 opgange. Bebyggelsen er disponeret med interne gadeforløb og store, grønne haveområder og virker sydlandsk inspireret med sine forskudte etager og store tagterrasser.

Hele området har de sidste år gennemgået en omfattende renovering og boligforbedring, der dels har haft til formål at højne bygningernes kvalitet, men i høj grad også at gøre bebyggelsen til et tryggere sted at færdes.

Facaderenoveringen har genskabt bebyggelsens oprindelige arkitektoniske udtryk. Facaderne er blevet afrenset og imprægneret så de fremstår lyse med en smudsafvisende overflade. Alle opgange har fået nye markante indgangspartier med forrum til postkasser og barnevogne. Her er beboernes tryghedsfølelse i højsædet, derfor er der særligt fokus på belysningen og der er monteret nye videodørtelefonsystemer ved indgangene.

Tagterrasserne har fået et helt nyt udtryk med nye værn af stål med hulplader i mørkegrå aluminium og hjørnepartier i opaliseret glas i blå, violette og grønne nuancer.

En god dialog og kommunikation mellem beboere, byggeudvalg og rådgivere har været altafgørende for en tilfredstillende proces og i sidste ende for et vellykket projekt. I projektforløbet omkring renovering af Askerødbebyggelsen har det fra dag ét været vigtigt at indrage beboerne, for dels at kunne drage nytte af deres viden omkring bebyggelsen, men også for at give dem et større medansvar for projektet. Under renoveringsprocessen blev der jævnligt afholdt byggeudvalgsmøder. Byggeudvalget bestod dels af rådgivere og afdelingsbestyrelsen, for at sikre beboernes medansvar gennem hele forløbet var der ligeledes udvalgt en mindre gruppe beboere til at deltage.
Som en vigtig del af beboerinddragelsen, blev der udsendt en særskilt byggeavis ca. en gang i kvartalet. Samtidig blev der afholdt café- og blokmøder, hvor beboerne blev orienteret om projektets videre forløb, fx omkring renovering af badeværelser mv.

I renoveringen af Askerød er miljørigtig projektering prioriteret som et vigtigt værktøj. Midlerne fra Landsbyggefonden var øremærket til udbedring af byggeskader på tage og badeværelser, derfor blev miljøindsatsen koncentreret om maksimalt udbytte af investeringen. Blandt fokusområderne er forbedret styring af vand- og varmeforbrug, vidtgående hensyntagen til beboerne under renoveringen og granskning af materialevalg med deraf følgende miljøkrav til entreprenøren.

Askerødbebyggelsen

  • Kunde: Boligorganisationen BO-VEST, Malerengen 1, 2600 Glostrup
  • Projektstart/slut: 2008-2012
  • Færdigt: 2012
  • Areal: 56.162 m²
  • Lejligheder / værelser: 722 boliger
  • By: Greve
  • Photographer/Illustrator: Signe Find Larsen - White

Arbejdsgruppe

  • Erik Weitemeyer - Sagsarkitekt
  • Charlotte Falstrup - Miljø
  • Poul Raahauge Nielsen - Projekteringsleder

Typer af byggeri

Lignende projekter