Gå tilbage

Artillerigården blev opført i årene 1763-1777 for det kongelige artilleriregiments regning. Arkitekten var generalmajor Carl Cronstedt. I 1877 blev aktiviteterne flyttet, og i stedet blev der åbnet et artillerimuseum.

I begyndelsen af 1990’erne blev museets konserveringsværksteder ikke godkendt, da de ikke levede op til arbejdsmiljøkravene. På opdrag af Statens Fastighetsverk blev der udarbejdet et ombygningsforslag, som blev hårdt kritiseret af Rigsantikvarembedet. Så fik White lov til at overtage opgaven, der strakte sig fra programstadiet med forskellige undersøgelsesalternativer til projektering og opfølgning under byggestadiet.

At anlæggets to fløje rummede lejere inden for vidt forskellige områder var en udfordring. Efter en overordnet grundig undersøgelse af hele karréen udarbejdede White en lokalplan til de forskellige organisationer. Dette resulterede i, at alle eksterne lejere blev samlet i vestfløjen, og museets aktiviteter i østfløjen.

Projektet blev gennemført i to etaper. I den første blev østfløjen ombygget til kontorer, værksteder, konserveringsværksteder og et nyt bibliotek. Det var en omfattende ombygning, hvor planløsningen delvis blev ændret.
I den anden etape blev hovedbygningen bygget om til nye udstillingslokaler til museet med indgangskasse, museumsbutik og restaurant i stueetagen og et nyt auditorium i loftsetagen.

Ombygningen blev gennemført under stor hensyntagen til både bygningens kulturhistorie og miljø, og White styrede projektet i tæt samarbejde med opdragsgiveren og lejerne.

Armémuseum, Stockholm

  • Kunde: Statens fastighetsverk
  • Projektstart/slut: 1992-1999
  • Færdigt: 1999
  • By: Stockholm
  • Photographer/Illustrator: Max Plunger

Ekspertiseområder

Awards

Arbejdsgruppe

  • Håkan Josefsson
  • Bo Hofsten

Nøgleord

Typer af byggeri

Lignende projekter