Rejsegilde på sidste fase af psykiatribyggeriet i Aabenraa

Tirsdag d. 10. juni kl. 14 er der rejsegilde på anden del af psykiatribyggeriet i Aabenraa. Projektet har baggrund i Region Syddanmarks Psykiatriplan, som skal samle den nye psykiatriske afdeling i Aabenraa med to eksisterende afdelinger i Sønderjylland. White arkitekter er totalrådgiver og arkitekt på projektet.

Byggeriet ”Nyt Psykiatrisk Sygehus” i Aabenraa har været undervejs siden oktober 2012, og kommer til at rumme ældre-, voksen-, børne- og ungdomspsykiatri, når det står færdigt. Den nye afdeling vil blandt andet bestå af 111 døgnpladser samt ambulante funktioner for både ældre, unge og børn.

”Denne anden del af byggeriet, som vi afholder rejsegilde for, består af opførelsen af nye psykiatriske døgnfunktioner og ambulatorier, som er i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Vi ser frem mod det videre arbejde med byggeriet og mod en fremadrettet god byggeproces” udtaler Peter Houd, som er projektleder på projektet.

Brugerinddragelsen har været et essentielt element i projekteringen
I planlægnings- og projekteringsfasen af Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa er der blevet gennemført et omfattende brugersamarbejde med forskellige, involverede faggrupper, patienter og pårørende, Psykiatriens Arbejdsmiljøspecialist samt repræsentanter fra psykiatrien på OUH, Vejle og Esbjerg.

”Gennem vores brugerinddragelse har vi forsøgt at samle de forskellige brugergruppers ønsker og krav til designet. Dette har vi gjort for at sikre et entydigt og indbyrdes samlet afstemt grundlag for det videre projekteringsarbejde” udtaler Peter Houd.
Aabenraa Psykiatri forventes at stå færdigt primo 2015.

For mere information:
Peter Houd, projektleder hos White arkitekter, tlf.: 21 78 95 10

Aabenraa_interioer.jpg