Rejsegilde på Elmelunden d. 24. juni 2014

Tirsdag d. 24. juni, kl. 13 er der rejsegilde på Ældrecenter Elmelunden. Byggeprojektet er et modelbyggeri, som Holbæk Kommune fremover kan bruge i forbindelse med nybyggede og ombyggede plejeboliger. White arkitekter er totalrådgiver på projektet.

Projektet i forbindelse med Elmelunden indeholder 70 nye plejeboliger og tilhørende servicearealer, samt en efterfølgende ombygning og renovering af de eksisterende 28 boliger. Når byggeriet står færdigt, vil den nybyggede del af Elmelunden bestå af 3 boligblokke. De 3 boligblokke vil alle være udstyret med en indre atriumgård, som vil oplyse og give luft i boligblokkenes fælles- og gangarealer. Også landskabsarealerne har været et kerneområde og en højt prioriteret del af projektet. Haveanlægget er blevet indrettet med sanse- og træningshaver og omgivet er en bøgehæk, der integrerer bebyggelsen i de naturflotte og grønne omgivelser.

I processen har White arkitekter bl.a. haft fokus på, at optimere de eksisterende plejefunktioner, samt at lave en forbindelse mellem den gamle og nye del af Elmelunden.
”Vi har inddraget brugerne i designprocessen for at sikre, at deres ønsker og behov bliver en del af det nye byggeri. Byggeprocessen er nu godt i gang, og vi holder fortsat tidsplanen” udtaler Erik Weitemeyer, som er arkitekt og projektleder.

Byggeriet bliver opført i lavenergiklasse 2015. Nybyggeriet forventes at stå færdigt i april 2015.

For mere information:
Erik Weitemeyer, arkitekt og projektleder hos White arkitekter, tlf.: 26 16 17 48

File 276 elmelunden01.jpg